Регуляторні акти

_______________________________________________________________________________________________

"Про встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного

та акцизного податків на території

Красилівської сільської ради на 2020 рік"

_________________________________________________________________________________________________________________________
УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО  РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

ХХХХІ СЕСІЯ


                                                        ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

27.09. 2018987

Про Положення про Порядок найменування або перейменування вулиць ,провулків, присвоєння, зміни та анулювання поштових адрес (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна на території Красилівської  сільської ради


Керуючись ст. 25, п. 42, 41 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості на території
Красилівської  сільської ради та створення єдиного реєстру адрес, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 «Про містобудівний кадастр», Красилівська  сільська рада В И Р І Ш И ЛА:


1. Затвердити Положення про Порядок найменування або перейменування вулиць,провулків, присвоєння, зміни та анулювання поштових адрес (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна на території
Красилівської  сільської ради

2. Виконавчому комітету Красилівської сільської ради забезпечити створення єдиного реєстру адрес на підвідомчій території.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.                                         Сільський голова  Р.Л.Нагібіна

Порядок найменування або перейменування вулиць,провулків, присвоєння, зміни та анулювання поштових адрес (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна на території Красилівської  сільської ради


1. Загальні положення

1.1. Порядок найменування або перейменування вулиць, провулків, присвоєння , зміни та анулювання поштових адрес об’єктам нерухомого майна (далі – Порядок) спрямований на створення механізму присвоєння та зміни поштових адрес, впорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна, створення сприятливих умов для володіння, користування та розпорядження об’єктами нерухомості їх власниками (користувачами), зручного користування мешканцями села та обслуговуючими організаціями (установам

1.2. Порядок діє на території Красилівської  сільської ради.

1.3. Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

- вулиця – смуга території, обмежена червоними лініями, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами ;

- провулок - смуга території, що з’єднує дві інші вулиці, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, обмежена двома вулицями з рядами будинків із проїздом та проходом між цими рядами чи без них;

- адреса - ідентифікатор об’єкта нерухомого майна, який складається з номеру об’єкта та назви вулиці ;

- нерухоме майно - земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельних ділянках (їх частини), переміщення яких є неможливим;

- мала архітектурна форма – невелика одноповерхова пересувна споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарна споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру має площу до 30м2, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;

- власники об’єктів нерухомого майна - юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності;

- будинковолодіння – два і більше жилих будинків, з належними до них надвірними будівлями чи спорудами (чи без них), яким надана єдина адреса;

- жилий (житловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для проживання фізичних осіб;

- проїзд - смуга території, призначена для руху транспортних засобів;

1.4. Надання адреси чи її зміна допускається щодо 

- вільних земельних ділянок, які виділяються під будівництво об’єктів;- об’єктів, що розташовані на земельній ділянці, які будуються та вже існуючим (впорядкування нумерації).


1.5.Не надаються самостійні
 адреси наступним об’єктам нерухомості:

- земельним ділянкам під розміщення малих архітектурних форм, рекламу, дороги,газопроводи, електромережі;

- об’єктам незавершеного капітального будівництва;

- дачним будинкам;

- окремо розташованим гаражам, автозаправним станціям при відсутності документів про надання земельної ділянки у власність, оренду під капітальне будівництво або постійне користування;

- об’єктам нерухомості, що знаходяться (виділяються) в межах червоних ліній вулиць;

- об’єктам, які відносяться до категорії самозабудови, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та цього Порядку.

 

1.6. Надання адреси об’єкту нерухомого майна (капітальним спорудам), які приймаються в експлуатацію у встановленому законом порядку та існуючим об’єктам нерухомого майна, що знаходяться на земельних ділянках, здійснюється на підставі цього Порядку шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом сільської ради.


1.7. Земельним ділянкам, які у встановленому законом порядку надаються у власність, оренду та постійне користування, присвоєння адрес здійснюється за пропозицією Комісії при виконкомі ради, враховуючи найменування існуючої вулиці (провулку, проспекту та інше). Номер земельної ділянки назначається наступним після суміжного об’єкту нерухомого майна з адресою, що вже існує, або з урахуванням перспективної забудови, враховуючи вимоги даного Порядку.


1.8. Надання адреси земельній ділянці, яка надається у власність чи оренду (постійне користування) у встановленому законом порядку, здійснюється на підставі цього Порядку, шляхом прийняття сільською радою рішення про затвердження проекту відведення земельної ділянки з урахуванням пропозицій Комісії, за виключенням випадків встановлених п.1.5. цього Порядку.

 

1.9. Надання та зміна назви вулиці здійснюється на підставі цього Порядку, шляхом прийняття сільською радою рішення.


2. Розгляд та перелік документів щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна.


2.1. Для надання чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомості власник об’єкта нерухомого майна подає заяву до сільської ради.


2.2. До заяви додаються такі документи:

- для фізичної особи – копія паспорта;

- для юридичної особи та фізичної особи підприємця – копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- копія правоустановчого документа, який підтверджує право власності (користування) на земельну ділянку( у випадку, коли адреса присвоюється земельній ділянці);

- копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна(протокол загальних зборів співвласників майнових паїв колишнього сільськогосподарського підприємства про виділення в натурі об’єкта,акт передачі об’єкта нерухомого майна від спілки співвласників громадянину чи юридичній особі, технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна, тощо);

- документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам(декларацію про закінчення будівництва та введення його в експлуатацію- у випадках присвоєння поштової адреси новозбудованим об’єктам нерухомого майна);

- довідка Бюро технічної інвентаризації щодо відсутності зареєстрованого об’єкта нерухомості за вказаною адресою.

2.3. До заяви про присвоєння поштової адреси земельній ділянці додаються такі документи:

- для фізичної особи – копія паспорта;

- для юридичної особи та фізичної особи підприємця – копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- документація із землеустрою, що затверджена сільською радою;

- довідка землевпорядника про відсутність реєстрації земельної ділянки за зазначеною адресою.


2.4.Комісія з присвоєння зміни та анулювання поштових адрес об’єктам нерухомого майна в складі землевпорядника , секретаря та одного із членів виконкому сільської ради розглядає заяви про присвоєння або зміну поштової адреси та готує відповідний проект рішення виконавчого комітету сільської ради.


2.5.Розгляд звернень та підготовка проектів рішення виконкому сільської ради проводиться у термін, який з дня отримання звернення не повинен перевищувати 30 календарних днів (в разі наявності всіх документів)


2.6. У разі відсутності підстав для надання чи зміни адреси, приймається мотивоване рішення виконкому та повідомляється заявнику щодо неможливості надання чи зміни адреси.

3. Порядок надання та зміни назви вулиці.

3.1. Надання назви вулиці здійснюється шляхом прийняття сільською радою рішення та внесенням відповідних змін.


3.2. Зміна назви вулиці здійснюється в наступному порядку:


3.2.1. Сільським головою за заявою ініціативної групи мешканців вулиці, приймається розпорядження про проведення громадських слухань серед мешканців вулиці, яку збираються перейменувати.


3.2.2. В громадських слуханнях обов’язково приймають участь сільський голова, секретар сільської ради та депутат цього округу (депутати, якщо вулиці проходить по кількох депутатським округам).


3.2.3. Підготовку до громадських слухань здійснює ініціативна група, за проханням яких проводяться такі громадські слухання

3.2.4. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися, якщо на них були присутні не менше як 20% повнолітніх мешканців, що проживають (зареєстровані) на цієї вулиці. Присутність підтверджується підписами в реєстраційній відомості громадських слухань, що є не від’ємною частиною від рішення громадських слухань. В реєстраційну відомість громадських слухань записуються лише ті повнолітні особи, що проживають (зареєстровані) на цій вулиці


3.2.5. На громадських слуханнях обирається голова та секретар, які ведуть громадські слухання, складають та підписують протокол громадських слухань.


3.2.6. Протокол громадських слухань обов’язково підписують присутні на громадських слуханнях сільський голова, секретар сільської ради та депутат цього округу (депутати, якщо вулиці проходить по кількох депутатським округам).


3.2.7. В разі прийняття на громадських слухання
х позитивного рішення про перейменування вулиці, це питання виноситься на розгляд сільської ради.


3.2.8. На підставі прийнятого на громадських слуханнях рішення про перейменування вулиці, сільська рада приймає рішення про перейменування вулиці з внесенням відповідних змін до документації та повідомляє про це
Київське ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України.


3.3. Такий порядок встановлюється для найменування або перейменування провулків.


4. Види адрес та особливості їх надання


4.1. Відповідно до цього Порядку, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, надаються такі види адрес:


4.1.1. Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир (адреса на які відсутні в наявності).

Жилим будинкам, домоволодінням, квартирам надається адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння)та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння), квартири позначається відповідною арабською цифрою.

Наприклад:

Повна адреса (для реєстрації): вулиця Пушкіна, будинок 27, квартира 5

Скорочена адреса: вул. Пушкіна, буд. 27, кв. 5.

вул. Пушкіна,27


4.1.2.У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будівлі (знаходиться декілька існуючих споруд), і їм, виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в бік збільшення з відповідною літерою.

Наприклад:

Повна адреса (для реєстрації): вулиця Пушкіна, будинок 29А, квартира 5

Скорочена адреса: вул. Пушкіна, буд. 29А, кв.5

вул. Пушкіна,29А

4.1.3. При наданні адрес окремій частині житлового будинку,  нежитловому приміщенню зазначається великими буквами алфавіту в наростаючому порядку після номера відповідного будинку.

Наприклад:

власник об’єкта нерухомого майна придбав у власність частину нежитлового приміщення для розміщення офісу, у цьому випадку таким нежилим приміщенням надасться адреса:

Повна адреса (для реєстрації): вулиця Пушкіна, будинок 29, нежитлове приміщення А

Скорочена адреса: вул. Пушкіна, 29А

Приклад для житлового будинку на два входи :

Повна адреса ( для реєстрації) : вулиця Пушкіна, будинок 29А

та вулиця Пушкіна , будинок 29Б

Адреси надаються лише тим окремим частинам об’єктів, що мають окремі входи.


4.1.4.У разі, коли у власника об’єкта нерухомого майна на законних підставах виникло право власності на об’єкт нерухомого майна, який знаходився у складі інших об’єктів нерухомого майна, що мали єдину адресу (будинковолодіння, комплекс нежилих будинків), то такий об’єкт нерухомого майна позначається номером цього будинковолодіння або комплексу нежилих будинків з вказівкою номера корпусу з відповідною арабською цифрою.

Термін “корпус” може застосовуватися для позначення окремого будинку, що знаходився у складі будинковолодіння, комплексів нежилих будинків і є самостійним об’єктом права власності.

При присвоєнні адрес кільком будинкам, що знаходилися у складі одного будинковолодіння, комплексу нежилих будинків і є самостійними об’єктами права власності, цифри для позначення номерів відповідних будинків визначаються від 1... і нескінченно, виходячи з порядку надходження відповідних заяв власників.

Наприклад: по вул. Дружби, 25 будинки, що складали цілісний майновий комплекс залізничної станції, відчужені двом власникам. У цьому випадку надана адреса буде виглядати наступним чином: вул. Дружби, 151, корп. 1; вул. Дружби, 151, корп. 2.

Якщо присвоєння адреси окремому будинку, що знаходився у складі будинковолодіння, комплексу нежилих будинків і є самостійним об’єктом права власності, за номером, який був наданий будинковолодінню або комплексу нежилих будинків, не відповідає фактичному місцю розташування такого будинку, то присвоєння йому адреси здійснюється за назвою тієї вулиці, де він фактично знаходиться, за правилами, встановленими цим Порядком.


4.1.5.При присвоєнні адрес окремій частині будинку, яка знаходилась у складі будинковолодіння, комплексу нежилих будинків, окрема частина будинку позначається номером цього будинковолодіння або комплексу нежилих будинків з вказівкою номера корпусу чи приміщення з відповідною арабською цифрою.

Наприклад: власник об’єкта нерухомого майна придбав у власність нежилий будинок, який знаходився у складі комплексу нежилих будинків по вул. Дружби, 25. За заявою власника придбаному будинку була надана адреса: вул. Дружби, 25, корп. 1. Згодом у вказаному будинку іншій особі були відчужені нежилі приміщення для розміщення офісу. У цьому випадку таким нежилим приміщенням надається адреса: вул. Дружби, 25 корп. 1, прим 1.

4.1.6. У разі потреби в присвоєнні адреси об’єкту нерухомого майна, власник (власники) який (які) набув (набули) права власності на нього (його окрему частину) та звернувся (звернулися) у встановленому порядку до виконкому сільської ради, адреса присвоюється відповідно до вимог цього Порядку зі збереженням позначень, використаних в адресі, яка була надана раніше.

Наприклад: особа придбала частину офісних приміщень, яким раніше була присвоєна адреса: вул. Жовтнева, 6. Зазначена адреса змінена не була. У цьому випадку адреса придбаної частині офісних приміщень буде виглядати наступним чином: вул. Жовтнева, 6, прим. 1.


4.1.7. Адреси об’єктів нерухомого майна з використанням назв іменованих об’єктів.

В адресах об’єктів нерухомого майна можуть використовуватись назви іменованих об’єктів Красилівської  сільської ради , якщо ідентифікувати об’єкт нерухомого майна без вказівки на назву іменованого об’єкта є неможливим, або в адресі, раніше наданій об’єкту нерухомого майна, використовується вказівка на іменований об’єкт, або використання назви іменованого об’єкта визнано необхідним для збереження історичного колориту населеного пункту.

Назва іменованого об’єкта в адресі об’єкта нерухомого майна зазначається перед назвою вулиці. Якщо у складі іменованого об’єкта вулиця відсутня, то назва вулиці не вказується. Нумерація жилих будинків, будинковолодінь, корпусів, квартир, нежилих (нежитлових) будинків, їх комплексів, окремих частин будинків здійснюється в адресі з використанням назви іменованого об’єкта відповідно до вимог цього Порядку.

Наприклад: власник придбав будинок, який розташований в парку «Дружба». У цьому випадку адреса, надана вказаному будинку, буде мати такий вигляд: парк «Дружба», будівля "Розважального комплексу".

4.1.8.При присвоєнні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи:

- вулиця;

- провулок;

- проспект;

- бульвар;

- площа;

- інші (шлях, майдан, узвіз, шосе, сквер тощо).

Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів вулиці, а потім її назва.

Найменування вулиць, які віднесені до типу “інші”, можуть зазначатися в адресі таким чином: спочатку назва вулиці, а потім її тип.

Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку ім’я, а потім прізвище.

Назви вулиць, які походять від псевдонімів, зазначаються в звичайному порядку.

Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку звання, а потім прізвище.


4.2. Адреси об’єктів нерухомого майна, які були надані до введення в дію цього Порядку, можуть бути змінені для приведення їх у відповідність до цього Порядку за бажанням власника об’єкта нерухомого майна.


4.3. У разі потреби виконавчий комітет сільської ради може самостійно змінювати адресу будівель (окремого об’єкту), про що повідомляється власник цього об’єкту та БТІ.


4.5. Підставами для зміни адреси жилих будинків, будівель, споруд є: перейменування вулиць, поділ об'єктів нерухомості на самостійні частини, об'єднання об'єктів, упорядкування елементів забудови тощо.


4.6.Для внесення змін до адреси об'єкту до заяви додаються наступні документи:

- нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), паспорт, ідентифікаційний номер (фізичні особи);

- нотаріально засвідчена копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на об'єкт нерухомого майна;

- документи, що засвідчують відповідність закінченого реконструкцією об'єкту проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (сертифікат відповідності, декларація тощо);

- документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (за наявності);

- технічний паспорт, виготовлений бюро технічної інвентаризації;

- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

- інші документи у разі необхідності.


4.7.Підставами для анулювання адреси жилого будинку, будівлі, споруди є повне руйнування (ліквідація) самого об'єкта адресації, скасування рішень про надання земельних ділянок, розподіл об'єкта на самостійні частини з присвоєнням кожній частині нових адрес тощо.


4.8. Для анулювання адреси об'єкту до заяви додаються наступні документи:

- нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), паспорт, ідентифікаційний номер (фізичні особи);

- нотаріально засвідчена копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на об'єкт нерухомого майна,

- документи що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (за наявності);

- акт про повне знесення (руйнування) будівлі і зняття її з технічного обліку або про розподіл інвентарної справи на частини у зв'язку з присвоєнням кожній частині будівлі різних адрес;

-фотофіксація об'єкта;

- інші документи у разі необхідності.


5.Заяви, повний пакет документів та вся інформація щодо адрес зберігається у виконкомі на паперових носіях, а також в електронному вигляді та використовується для упорядкування об’єктів благоустрою.


Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Красилівської  сільської ради «Про Порядок найменування або перейменування вулиць,провулків, присвоєння, зміни та анулювання поштових адрес (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна на території Красилівської сільської ради»


1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

Проект рішення сільської ради «Про Порядок найменування або перейменування вулиць, провулків,присвоєння , зміни та анулювання поштових адрес(поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна на території Красилівської  сільської ради» підготовлено з метою встановлення чіткого механізму присвоєння, зміни та анулювання поштових адрес об'єктам нерухомості, недопущення повторів та непослідовності в нумерації будинків та споруд та створення умов ефективного володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками.


2. Цілі регулювання.

1. Дотримання вимог чинного законодавства, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” в процедурі реєстрації об'єктів нерухомості, що розташовані на території сільської ради , шляхом присвоєння їм поштових адрес.

2. Створення сприятливих умов для реалізації та захисту майнових прав юридичних та фізичних осіб, прав та інтересів територіальної громади .

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Перша альтернатива- залишити все без змін, тоді, як наслідок, можливе виникнення труднощів при перереєстрації, оформленні спадку та інших діях з об’єктами нерухомості.

Друга альтернатива - надання права державним та приватним нотаріусам, бюро технічної інвентаризації та ін. присвоювати адреси при оформленні документів на спадщину, при купівлі-продажу та інших дій з об’єктами нерухомості вносити зміни до існуючих адрес. В такому випадку відсутність уніфікованої системи надання та зміни адрес призведе до виникнення адрес, що повторюються, розміщені не в порядку зростання, з непослідовною нумерацією – проблема не розв’язується.

Третя альтернатива – прийняття рішення «Про Порядок найменування або перейменування вулиць, провулків,присвоєння, зміни та анулювання поштових адрес об’єктам нерухомого майна» – єдиний спосіб досягнення поставлених цілей.

 

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Для вирішення поставлених цілей пропонуються наступні заходи: підготовка та прийняття рішення з дотриманням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та іншими законодавчими актами.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту, надасть можливість затвердити Порядок найменування або перейменування вулиць, провулків,присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна та встановити чіткі строки опрацювання, погодження та присвоєння уповноваженим органами поштових адрес об'єктам нерухомості на території сільської ради.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат. Сфери та види впливу регулювання.

Очікується, що у разі прийняття даного рішення, воно впливатиме на сферу інтересів держави, суб'єктів господарювання та населення:

Сфера впливу Вид впливу

Інтереси держави Створення та запровадження

чіткого механізму присвоєння

зміни та анулювання

поштових адрес

Інтереси суб’єктів Сприяння охороні майнових 
господарювання та інтересів
громадян села

Сфера інтересів Вигоди Витрати

Держави Створення та ефективне Оплата праці працівників
функціонування земельного
кадастру

суб’єктів господарювання Чітко визначений орган Витрати часу
та жителів села виконавчої влади та його
повноваження в процедурі
опрацювання заяв про присвоєння,
зміну або анулювання поштових адрес

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акту.

Строк дії цього регуляторного акта не обмежено.

8. Показники результативності регуляторного акту:

1. Кількість суб'єктів господарювання та громадян, що звернулись із заявами про присвоєння поштових адрес;
2. Кількість об'єктів, яким присвоєно поштові адреси;
3. Кількість заяв про присвоєння поштових адрес, у задоволенні котрих відмовлено

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності дії регуляторного акту

Заходи з відстеження результативності дії регуляторного акту здійснює виконавчий комітет сільської ради у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

Повторне відстеження буде проведено через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Періодичне відстеження дії цього регуляторного акту буде здійснюватися один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження.


Повідомлення про оприлюднення
проекту регуляторного акта
Красилівської  сільської ради

Назва проекту: рішення Красилівської  сільської ради «Про Порядок найменування або перейменування вулиць,провулків, присвоєння, зміни та анулювання поштових адрес (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна на території Красилівської сільської ради»

Розробник проекту: виконком сільської ради

Адреса: 07451  Київська  обл., Броварський р-н, вул. С.Басова,43

Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу даного проекту будуть оприлюднені згідно вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 р. № 1160 – ІV способом розміщення на Сайті  сільської ради.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта приймаються від фізичних та юридичних осіб у письмовій формі в Красилівській сільській раді протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту._

Проект регуляторного акта проекту рішення Красилівської сільської ради «Про Правила  розміщення  та експлуатації об’єктів зовнішньої реклами та інформації на території Красилівської сільської ради 

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта проекту рішення Красилівської сільської ради   «Про Правила  розміщення  та експлуатації об’єктів зовнішньої реклами та інформації на території Красилівської сільської ради»  


На виконання ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Красилівська сільська рада виносить на обговорення  проект рішення «Про Правила  розміщення  та експлуатації об’єктів зовнішньої реклами та інформації на території Красилівської сільської ради»   Метою прийняття рішення «Про Правила  розміщення  та експлуатації об’єктів зовнішньої реклами та інформації на території Красилівської сільської ради» є врегулювання відносин, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами на території с. Красилівка, приведення Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами у с. Красилівка у відповідність до Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (із змінами), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України                           від 29.12.2003 № 2067.
Зауваження та пропозиції будуть прийматись в письмовій формі протягом місяця з дати оприлюднення вищезазначеного проекту рішення за адресою:

Київська область, Броварський район, с.Красилівка, вул..С.Басова,43.

т. 7-42-33

Проект регуляторного акта буде опубліковано на офіційному сайті Красилівської сільської  ради Київської області  (розділ «Регуляторна політика»).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

с. Красилівка

06.08.2018         №  25

Про створення робочого органу по регулюванню діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території  Красилівської сільської ради

 З метою упорядкування розміщення та експлуатації об’єктів зовнішньої реклами та інформації, відповідно до Закону України «Про рекламу», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», керуючись пунктами 7 та 13 частини «а» статті ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Створити робочий орган по регулюванню діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території Красилівської сільської ради та затвердити його у такому складі:

 

Керівник робочого органу

 Міщенко Валентина Іванівна           -    секретар сільської ради

 

Члени робочого органу

Рябченко Юлія Аврамівна                - юрист сільської ради

Грабовецька Любов Михайлівна      - спеціаліст з бухгалтерського обліку

Рибальченко Сергій Володимирович - землевпорядник сільської ради

 

2.Затвердити Положення про робочий орган по регулюванню діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території Красилівської сільської ради (додається).

 

3. Дане рішення направити всім членам робочого органу.

 

 

Сільський голова                                                                   Р.Л.Нагібіна

 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      Розпорядженням сільського голови

                                                                                   від  8  липня  2018 р. за №25.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочий орган по регулюванню діяльності у сфері розміщення

зовнішньої реклами на території Красилівської сільської ради

 

          1. Робочий орган по регулюванню діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території  Красилівської сільської ради (далі – Робочий орган) є консультативно-дорадчим органом Красилівської  сільської ради та її виконавчого комітету, який утворюється з метою координації роботи щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері розміщення зовнішньої реклами.

          2. Робочий орган у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, Державними будівельними нормами, а також цим Положенням.

          3.  Основним завданням Робочого органу є:

         розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами  на  надання дозволу,   внесення  змін  у  дозвіл,  переоформлення  дозволу  та продовження строку його дії;

          надання у разі потреби  розповсюджувачам  зовнішньої  реклами  умов на проектування і розміщення складних (дахових) рекламних засобів;

          підготовка і подання виконавчому органу ради пропозицій  щодо розмірів  плати  за  надання  послуг  робочим  органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення;

         розробка в межах компетенції нормативно - правових актів, направлених на регулювання діяльності у сфері реклами, внесення в установленому порядку пропозиції щодо зміни та/або доповнення  до порядку розміщення зовнішньої реклами;

        в межах своєї компетенції здійснення контролю за дотриманням встановленого нормативними актами порядку експлуатації та утримання рекламних засобів підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами. Вимагає від юридичних і фізичних осіб усунення виявлених порушень;

         організація  інвентаризації рекламних засобів та надання   виконавчому комітету Красилівської сільської ради  пропозиції щодо демонтажу рекламних засобів у встановленому порядку;

         підготовка проектів рішень виконавчого комітету Красилівської сільської ради щодо надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, про відмову у їх наданні, щодо скасування дії дозволів або продовження строку їх дії та подання їх для прийняття в установленому порядку;

         видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Красилівської сільської ради через;

         підготовка та реєстрація договорів  на право тимчасового користування місцями розташування  рекламних засобів, які перебувають у комунальній  власності  Красилівської сільської ради, для розміщення зовнішньої реклами;

         здійснення контролю за своєчасним надходженням плати  за укладеними договорами;

         надання спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами.

         4. У процесі  регулювання  діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад  підприємців, об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

         5. Робочий орган очолює його керівник, який за посадою є секретарем сільської ради.

         6.  Керівник Робочого органу очолює його та здійснює контроль за його роботою.

         7. Формою реалізації є засідання Робочого органу, які проводяться при необхідності за попередньою домовленістю всіх членів. На засіданні розглядаються надані документи на отримання дозволу на розміщення елементів зовнішньої реклами, матеріали перевірок по дотриманню законодавства про рекламу, існуючого Порядку та умов договору на право тимчасового користування місцями розташування  рекламних засобів, які перебувають у комунальній  власності, на території Красилівської  сільської  ради для розміщення зовнішньої реклами.

         8. Засідання Робочого органу вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше трьох четвертих складу учасників.

         9. За рекомендації  Робочого органу матеріали перевірок направляються центральному органу у справах захисту прав споживачів або до адміністративної комісії виконавчого комітету Красилівської  сільської  ради з метою притягнення до адміністративної  відповідальності порушників Порядку. Готуються висновки керівнику робочого органу для винесення питання на засідання виконавчого комітету Красилівської сільської ради про необхідність демонтажу спеціальних рекламних конструкцій.

         10. Робочий орган інформує про свою діяльність виконавчий комітет сільської  ради та сільського голову.


Процедура отримання дозволу

на розміщення зовнішньої реклами

Подача заяви в  Красилівську сільську  раду

 

Перелік документів, необхідних для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

1. Заява про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – оригінал та копія;

3. Фотокартка та/або комп’ютерний макет місця (розміром 6 х 9 см), на якому планується розташування рекламного засобу (з прив’язкою до місцевості) .

4. Ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

5. Топогеодезичні матеріали – знімок місцевості (М1:2000) з нанесенням місця розташування рекламного засобу (для стаціонарних рекламних засобів)  ( в  селищній раді.)

6. Технічна документація, яка підтверджує надійність та безпечність рекламного засобу – 1прим.

 

У встановленні пріоритету може бути відмовлено у разі:

¨      подачі неповного комплекту документів;

¨      оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

¨      виявлення у документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;

¨      на вказане заявником місце вже виданий дозвіл;

¨      на вказане заявником місце вже встановлено пріоритет;

¨      якщо обрані заявником формат, вид та/або тип рекламного засобу та/або спосіб його розташування чи зовнішній вигляд не відповідають вимогам, встановленим Правилами розміщення зовнішньої реклами в Красилівської сільської ради раді.

 

Погодження заявником бланків дозволу

на розміщення зовнішньої реклами

Дозвільні органи або підприємства, установи, організації, з якими погоджується дозвіл на розміщення зовнішньої реклами:

1. Власник місця або уповноважений ним орган (особа), де планується розташувати рекламний засіб (житлово-комунальні сервіси, інші власники) - у всіх випадках;

2. Відділ містобудування та архітектури Броварської районної державної адміністрації (07400, Київська область, м.Бровари, бул. Незалежності,39, Контактні телефони: 045 (94) 6-50-40  )  – за необхідністю;

3. Потрібно отримати довідку від дорожньої служби з прив’язкою до місця встановлення РЗ та погодити в Службі автомобільних доріг у Київський області (м.Київ, вул. Народного Ополчення.1а)

4.Національна поліція у Київський області  (Управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області) - у разі розміщення рекламного засобу на перехрестях, поблизу дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування або уздовж автодоріг;

5. Відповідний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини - у разі розміщення рекламного засобу у відповідних зонах охорони пам’яток  культурної спадщини;

6. Утримувачі інженерних комунікацій – у разі розміщення рекламного засобу у межах охоронних зон цих комунікацій;

            Протягом трьох днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету необхідно укласти з Красилівською сільською радою  договір на право тимчасового користування місцями для розташування рекламних засобів та встановлення пріоритету

¨      протягом строку дії пріоритету (3 місяці) справляється плата в розмірі 25% від діючих тарифів;

¨      при подовженні дії пріоритету справляється плата у розмірі 100% від діючих тарифів.

 

Оформлення дозволу  на розміщення зовнішньої реклами

 

Заявник подає до Красилівської сільської ради ради :

           1. Оформлені належним чином два примірники бланку дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

            Робочий орган (юрист/ секретар) готує та подає виконавчому комітету Красилівської сільської ради пропозиції та проект рішення про видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

            У разі прийняття виконавчим комітетом Красилівської сільської  ради рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Робочий орган видає заявнику підписаний та скріплений печаткою дозвіл з відміткою «перший примірник».

 

У прийнятті бланків дозволу на розгляд виконавчого комітету Красилівської сільської  ради може бути відмовлено в наступних випадках:

¨    відсутні усі погодження, визначенні в рішенні про встановлення пріоритету;

¨    відсутня технічна документація, яка підтверджує надійність та безпечність рекламного засобу, або подана технічна документація не відповідає нормам державних будівельних норм;

¨    розповсюджувачем зовнішньої реклами втрачено пріоритет у зв’язку з не укладанням договору на право тимчасового користування місцями для розташування рекламних засобів, через несплату або недодержання термінів проходження погоджень;

¨    на момент подачі оформлених бланків на запланованому місці розташування рекламного засобу змінилась містобудівна ситуація, проводиться реконструкція, ремонт чи будівництво;

¨    протягом дії пріоритету змінились нормативно-правові акти, які регулюють розміщення зовнішньої реклами, та конструкція або місце її розташування не відповідає новим нормам.
________________________________________________________________________________________________________________________________№839  34 сессії -VII скликання від 04.05.2018  
  

 

 

КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 «Про оприлюднення регуляторного акту Красилівської сільської ради»

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-IV від 11.09.2003 р. та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань Красилівська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Красилівської сільської ради:

«Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік»

 

 

 

 Сільський голова                                                  Р. Л. Нагібіна

 

 

 В. о. головного бухгалтера                                  В. В. Мельничук            

 

 

с. Красилівка

04.05.2018

№ 839  34 сесії  – VII скликання

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік

 

Розділ I. Податок на нерухоме майно.

1.Склад податку на майно

1.1 Податок на майно складається з:

1.1.1. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.1.2. транспортного податку;

1.1.3. плати за землю.

 

2.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

2.1. Платники податку.

2.1.1.Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.1.2.Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а)якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б)якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2.2. Об'єкт оподаткування

2.2.1.Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2.2.Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі в зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаними такими відповідно до закону, дітям –інвалідам, які виховуються  одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках.

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 

2.3. База оподаткування

2.3.1.Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

2.3.2.База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

2.3.3.База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

 

2.4. Пільги із сплати податку

2.4.1.База оподаткування об'єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в)для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв.метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період (рік).

2.4.2.Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи  з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Орган місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

   

2.5. Ставка податку 

2.5.1.Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних  осіб  становить 0,2(була 0,2) відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування (що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати).(Для порівняння Требухів 0,3 %)

2.5.2.Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних  осіб  становить 0,2 (була 0,2) відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування (що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати).;  (Для порівняння Требухів 0,3 %)

2.5.3. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, крім об’єктів  нежитлової нерухомості, а саме: господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, що перебувають у власності фізичних осіб становить 0,2 % (була 0,0) розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування . (що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати).. (Для порівняння Требухів 0,3 %)

.  2.5.4.Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  юридичних осіб  становить 0,5 % (була 0,2) розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування (що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати).. (Для порівняння Требухів 1,5 %)

 

 

2.6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

2.7. Порядок обчислення суми податку

2.7.1.Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у  такому порядку:

а)за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпунктів 2.4.1.  пункту 2.4. цього розділу,  та відповідної ставки податку.

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпунктів 2.4.1.  пункту 2.4. цього розділу, та відповідної ставки податку.

в)за наявності у власника платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів,у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпунктів 2.4.1.  пункту 2.4. цього розділу,  та відповідної ставки податку.

г)сума податку,  обчислена з урахуванням підпунктів б) і в) цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової  нерухомості.

д) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів  (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» - «г» цього підпункту, збільшується на 25 000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості ( його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

2.7.2.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 2.7.1. пункту 2.7. цього розділу, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

2.7.3.Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

-об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

-розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

-права на користування пільгою із сплати податку;

-розміру ставки податку;

-нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

2.7.4.Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 2.7.5.Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

 

2.8.Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком.

2.8.1.У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

2.8.2.Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

2.9.Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об’єктів  оподаткування і зараховується до відповідного  бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

         Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській місцевості через каси сільських рад за квитанцією про прийняття податків.

 

2.10.Строки сплати податку

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 3.Транспортний податок.

 

3.1.Платники податку.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3 цього розділу є об’єктами оподаткування.

 

3.2.Об'єкт оподаткування.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.»

 

3.3. База оподаткування.

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3. 2. пункту 3 цього розділу.

 

3.4. Ставка податку.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.2. пункту 3 цього розділу.

 

3.5. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

3.6. Порядок обчислення та сплати податку.

3.6.1.Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

3.6.2.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

3.6.3.Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому  статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою–платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

3.6.4. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

3.6.5.За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

3.6.6.У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня  цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

3.6.7.У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 3.2. є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий  автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля  його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль  сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернуто відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

3.6.8.У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 3.2. є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація  юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля  його власнику уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

3.6.9.Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку;

у разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів  та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, документів, що впливають на середньо ринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення – рішення. Попереднє податкове повідомлення – рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування.

 

3.7. Порядок сплати податку.

 Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до  відповідного бюджету  згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

3.8. Строки сплати податку.

Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

4.Плата за землю.

Земельний податок.

4.1. Платниками земельного податку є:

4.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

4.1.2. землекористувачі.

 

4.2.Об’єкти оподаткування

4.2.1.земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

4.2.2.земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

4.3. Базою оподаткування земельним податком є:

4.3.1.нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

4.3.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

4.4. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження).

 4.4.1.Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

4.4.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 4.5.

 4.8.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

4.8.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

4.8.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

4.8.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара;

         4.8.6.Якщо фізична особа, визначена у підпункті 4.7 пункту 4 цього Розділу, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

4.5.Ставка земельного податку:

 

 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку 
 (% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких

не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

 

Сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища)

Граничні розміри

Граничні розміри

0,3-1%

0,3 - 1 %

0,3-5%

0,3-5%

01.01

Для ведення товарного сільськогоспо-дарського виробництва (державна та комунальна власність)/

(крім державної та комунальної форми власності)

0,3

0,3

1

1

0,5

 

5

 

01.02

Для ведення фермерського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

х

0.5

0,5

0,5

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,3

х

0,3

х

01.05

Для індивідуального садівництва 

х

0.5

х

0.5

01.06

Для колективного садівництва 

0,5

х

0,5

х

01.07

Для городництва 

0,4

0,4

х

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

0,4

0,4

0,4

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

0,6

х

0,6

х

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

0,6

х

0,6

х

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Несільськогосподарські угіддя

Граничні розміри

Граничні розміри

не більше 3 %

Не більше 5%

не більше 12%

(крім держ. та комун власності)

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (державна та комунальна власність)

(крім державної та комунальної форми власності)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

5

 

01.02

Для ведення фермерського господарства 

0,5

0,5

0,5

0,5

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

х

0,5

х

5

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,5

х

 

х

01.05

Для індивідуального садівництва, якщо на земельних ділянках розміщені садові або дачні будинки (капітальні будівлі)

х

х

х

0,5

01.06

Для колективного садівництва 

0,5

х

0,5

х

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

0,5

х

х

х

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

0,5

х

х

х

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

0,5

0,5

х

х

02

Землі житлової забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3 %

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

х

0,07

х

х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

0,5

0,1

х

х

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів  

х

0,1

х

х

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

0,5

х

х

х

02.07

Для іншої житлової забудови  

0,5

0,1

х

х

03

Землі громадської забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3%

 

 

не більше 12%

(крім держ. та комун власності)

 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

0,5

х

х

х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

0,5

х

х

х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоровя та соціальної допомоги 

0,5

0,5

х

х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

0,5

0,5

х

х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування  

0,5

0,5

х

х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

0,5

0,5

х

х

03.08

Для будівництва та обслуговування обєктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

0,5

0,5

х

х

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

0,5

х

х

х

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

0,5

0,5

х

х

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

0,5

0,5

0,5

0,5

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

0,5

0,5

х

х

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

0,5

х

х

х

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

0,5

0,5

х

х

07

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

07.01

Для будівництва та обслуговування обєктів рекреаційного призначення  

0,5

0,5

0,5

0,5

07.02

Для будівництва та обслуговування обєктів фізичної культури і спорту 

0,5

0,5

х

х

09

Землі лісогосподарського призначення 

х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і повязаних з ним послуг  

0,5

0,5

х

х

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення  

0,5

х

х

х

11

Землі промисловості

х

х

х

х

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

0,5

0,5

х

х

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

0,5

0,5

х

х

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, поста-чання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

0,5

0,5

0,5

0,5

12

Землі транспорту

х

х

х

х

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 

0,5

х

0,5

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

0,5

х

0,5

х

12.06

Для розміщення та експлуатації обєктів трубопровідного транспорту 

0,5

х

0,5

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

0,5

х

0,5

х

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 

0,5

х

0,5

х

13

Землі звязку 

х

х

х

х

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 

0,5

х

0,5

х

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 

0,5

х

0,5

х

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів звязку 

0,5

х

0,5

х

14

Землі енергетики

х

х

х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

0,5

х

0,5

х

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 

0,5

 

0,5

 

18

Землі загального користування

1

х

1

х

 

 

4.7.Від  сплати земельного податку для фізичних осіб звільняються:

4.7.1. інваліди першої і другої групи;

4.7.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

4.7.3. пенсіонери (за віком);

4.7.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

4.7.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

4.8.Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 4.7. , поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

4.8.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

4.8.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

4.8.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

4.8.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

4.8.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара;

         4.8.6.Якщо фізична особа, визначена у підпункті 4.7 пункту 4 цього Розділу, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

 

 

4.9.Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб.

4.9.1.Від сплати податку звільняються:

- санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

- громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього  календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

    Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної  захищеності інвалідів в Україні».

    У разі порушення вимог цієї норми громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку  за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством .

- бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

- державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

4.9.2. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

4.10. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

4.10.1.землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

4.10.2.земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

4.10.3.землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення, іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

4.10.4.земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті  молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками плодових насаджень;

4.10.5.земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

4.10.6.земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

4.10.7.земельні ділянки, на яких розташовані приміщення дитячого садка (сільська рада, ФАП), будинку культури (бібліотека), приміщення сільської ради (церква).

 

4.11. Податковий період для плати за землю.

4.11.1.Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

4.11.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців). 

 

4.12. Порядок обчислення плати за землю.

4.12.1.Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

4.12.2.Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію за поточний рік, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій.

4.12.3.Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

4.12.4.За нововідведені ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

4.12.5.Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

 У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

 У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

 - розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

 - права на користування пільгою із сплати податку;

 - розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

 У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 

4.13. Строк сплати плати за землю.

4.13.1.Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

 У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

4.13.2.Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

4.13.3.Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

4.14.4.Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

4.15.5.Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

 Фізичними особами у сільській місцевості земельний податок може сплачуватись через каси сільських рад за квитанцією про приймання податкових платежів.

4.13.6.При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

4.13.7.У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

4.13.8.Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно. 

 

5. Орендна плата.

 

5.1.Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

 Красилівська сільська  рада, яка укладає договори оренди землі, до 1 лютого подає контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

 

5.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

 

5.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

 

5.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

 

5.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

11.5.1. не може бути меншою за розмір земельного податку: для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки; для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, - у розмірі не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області".

 

5.6.Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

 

5.7. Податковий період застосовується відповідно до вимог пункту 4.11.

 

5.8.Індексація нормативної грошової оцінки земель.

5.8.1.Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

    Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

5.8.2.Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року.

 

Розділ 2. Єдиний податок.

 

1.Платником  єдиного податку є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що поділяються на такі групи платників:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

3) третя група - фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень;

4)четверта група — сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

        

 2.Не можуть бути платниками єдиного податку першої — третьої груп:

 2.1.Суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1)діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей),  парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2)обмін іноземної валюти;

3)виробництво,  експорт,  імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб,  пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4)видобуток,  виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5)видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6)діяльність  у  сфері   фінансового   посередництва,   крім діяльності   у  сфері  страхування,  яка  здійснюється  страховими агентами, визначеними   Законом    України    "Про    страхування",  сюрвейєрами,  аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового кодексу України; 
         7) діяльність з управління підприємствами;

8)діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

         9)діяльність з продажу предметів мистецтва та  антикваріату, діяльність  з  організації  торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

 10)діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

 

2.2.Фізичні особи-підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері.

2.3.Фізичні особи - підприємці,  які  надають  в  оренду земельні  ділянки,  загальна  площа  яких  перевищує  0,2 гектари, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100  квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів.

2.4.Страхові  (перестрахові)  брокери,  банки,  кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії,  установи  накопичувального   пенсійного   забезпечення, інвестиційні фонди і компанії,  інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів.

2.5.Суб'єкти господарювання,  у статутному капіталі яких сукупність   часток,  що  належать  юридичним  особам,  які  не  є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків.

2.6.Представництва,   філії,    відділення    та    інші відокремлені  підрозділи  юридичної  особи,  яка  не  є  платником єдиного податку.

2.7.Фізичні та юридичні особи – нерезиденти.

2.8.Суб'єкти господарювання,  які на день подання  заяви про  реєстрацію  платником  єдиного податку мають податковий борг, крім  безнадійного  податкового  боргу,  що  виник  внаслідок  дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

3.Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

3.1.Суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини).

3.2.Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних , вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції.

3.3.Суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

4.Ставки єдиного податку

4.1.Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках(фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового(звітного) року далі у цій главі – прожитковий мінімум), другої групи -  відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

4.2.Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний  місяць:

1для першої групи платників єдиного податку -  10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4.3.Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 4.3.

 

5.Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої груп (фізичні особи-підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 1 цього розділу ;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 1 цього розділу.

 

6.Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 4.3. пункту 4:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 1 цього розділу ;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

 

7.У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

 

8.У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

 

9.Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

1.для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту) – 0,45 (0,95);

2.для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,27 (0,57);

3.для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,27  (0,57);

4.для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,09 (0,19);

5.для земель водного фонду – 1,35 (2,43);

6.для сільськогосподарських угідьщо перебувають в умовах закритого грунту, - 3,0 (6,33)»

10.Податковий (звітний ) період

10.1.Податковим (звітним ) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

      Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

10.2.Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

     Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників – період з дня державної реєстрації до 31 грудня тогож року.

     Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

 

11. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

11.1.Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

11.2.Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

11.3.Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

11.4.Сплата  єдиного   податку платниками першої – третьої груп   здійснюється   за   місцем податкової адреси.

11.5.Платники єдиного податку першої і другої груп,  які не використовують  працю  найманих  осіб,  звільняються  від сплати єдиного  податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки,  а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків)   непрацездатності,   якщо   вона  триває  30  і  більше календарних днів.

11.6.Єдиний  податок,  нарахований  за  перевищення  обсягу доходу,  сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку  подання  податкової  декларації  за  податковий  (звітний) квартал.

11.7. Платники єдиного податку четвертої групи:

11.7.1.самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік;

11.7.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

у I кварталі — 10 відсотків;

у II кварталі — 10 відсотків;

у III кварталі — 50 відсотків;

у IV кварталі — 30 відсотків.

11.7.3.утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі - у порядку, визначеному підпунктом 11.7.2 цього пункту;

11.7.4.що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов’язані подати у період до їх фактичного припинення контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію;

11.7.5.зобов’язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування:

уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;

подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку;

11.7.6.у разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в оренду іншому платникові податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації. У декларації орендаря така земельна ділянка не враховується;

11.7.7.у разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в особи, яка не є платником податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації;

11.7.8. перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

 

 

Секретар сільської ради                                                    В. І. Міщенко

 


КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 «Про оприлюднення регуляторного акту Красилівської сільської ради»

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-IV від 11.09.2003 р. та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань Красилівська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Красилівської сільської ради:

«Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік»

 

 

 

 Сільський голова                                                  Р. Л. Нагібіна

 

 

 В. о. головного бухгалтера                                  В. В. Мельничук            

 

 

с. Красилівка

08.06.2017

№ 485 XIX сесії  VII скликання

 

                                                                                  

 

Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік

 

Розділ I. Податок на майно.

1. Склад податку на майно

1.1. Податок на майно складається з:

1.1.1. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.1.2. транспортного податку;

1.1.3.  плати за землю.

 

1.Загальні положення

1.1  Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтора-поверховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

1.2. садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

1.3. дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку";

1.4  об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні -  будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі;

 

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2.1. Платники податку.

2.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2.2. Об'єкт оподаткування

2.2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

 ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

и) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

 

к) об'єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п'ять та більше дітей.

 

 

2.3. База оподаткування

2.3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

2.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

2.3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

2.4. Пільги із сплати податку

2.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

 

2.5. Ставка податку

2.5.1. Ставки податку для об’єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб установить в розмірі 0,2%  мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

(До відома: якщо площа квартири більша за 60м2, а площа будинку більша за 120м2, то за кожен м2 понад норми сплачується один раз на рік, станом на 01.01.2017 року: 3200,00 грн.*0,2%=6,40 грн. станом на 01.01.2017 року).

2.5.2. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, крім об’єктів  нежитлової нерухомості, а саме: господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, що перебувають у власності фізичних осіб становить 0,0 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

2.5.3. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб становить 1,0 %  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 

2.6. Податковий період

2.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

2.7. Порядок обчислення суми податку

2.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 2.4.1. пункту 2.4. цього розділу, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 2.4.1. пункту 2.4. цього розділу та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 2.4.1. пункту 2.4. цього розділу та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів б) і в) цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

2.7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 2.7.1 пункту 2.7. цього розділу, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

2.7.3. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

 

2.8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

2.8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

 

2.9. Порядок сплати податку

2.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків.

 

2.10. Строки сплати податку

2.10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації";

 

3. Транспортний податок.

 

3.1. Платники податку.

3.1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3 цього розділу є об’єктами оподаткування.

 

3.2. Об'єкт оподаткування.

3.2.1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, що розміщується на його офіційному веб-сайті.

 

3.3. База оподаткування.

3.3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3 цього розділу.

 

 

3.4. Ставка податку.

3.4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3 цього розділу.

 

3.5. Податковий період

3.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

3.6. Порядок обчислення та сплати податку

3.6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

3.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

3.6.3. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

3.6.4. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

3.7. Порядок сплати податку

3.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету.

3.7.2. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

 

4. Плата за землю.

4.1. Платниками земельного податку є:

4.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

4.1.2. землекористувачі.

 

4.2. Об'єкти оподаткування

4.2.1.  земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

4.2.2.  земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

4.3. Базою оподаткування земельним податком є:

4.3.1.нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

4.3.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

4.4. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження).

4.4.1 Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

4.4.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 4.5.

 

4.5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження).

4.5.1. Ставка податку за земельні ділянки в т. ч. для земель загального користування, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 0,05% від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – 0,3 % від їх нормативної грошової оцінки.

(До відома: середня нормативно-грошова оцінка на 01.01.2017 року по

 с. Красилівка складає 106,8 грн. за 1м2, середня ставка земельного податку за

1 сотку (100м2) складає: 106,8*100*0,05%=5,34 грн. на рік. Ставка земельного податку розраховується на кожну земельну ділянку залежно від зони, всього

 в селі 5 зон).

4.5.2. Ставка податку встановлюється у розмірі 1 % від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки які, перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

 

4.6. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

4.6.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 

4.7. Від сплати земельного податку для фізичних осіб звільняються:

4.7.1. інваліди першої і другої групи;

4.7.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

4.7.3. пенсіонери (за віком);

4.7.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

4.7.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

4.8. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 4.7. поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

4.8.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

4.8.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

4.8.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

4.8.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

4.8.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 

4.9. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

4.10. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню

4.10.1. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи

 з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

4.10.2. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

4.10.3. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

4.10.4. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

4.10.5 звільняються заклади, установи та органи місцевого самоврядування організації, які повністю або частково фінансуються з місцевого бюджету.

 

4.11. Податковий період для плати за землю.

4.11.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

4.11.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

4.12. Порядок обчислення плати за землю

4.12.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

4.12.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію за поточний рік, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій.

4.12.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

4.12.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

4.12.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

4.12.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

4.12.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 4.7. за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

 

4.13. Строк сплати плати за землю

4.13.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

4.13.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

4.13.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

4.13.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

4.13.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

4.13.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

4.13.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

4.13.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

5.Орендна плата.

 

5.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Красилівська  рада, яка укладає договори оренди землі, до 1 лютого подає контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

 

5.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

5.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

5.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

5.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

5.5.1.  не може бути меншим розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території;

5.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки, може бути більшою граничного розміру орендної плати, ніж зазначений у цьому підпункті, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

5.5.3. Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

 

5.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

5.7. Податковий період застосовується відповідно до вимог пункту 4.11.

 

Розділ II. Єдиний податок.

 

1 Платником єдиного податку є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що поділяються на такі групи платників:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього пункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень;

4) четверта група — сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 

2. Не можуть бути платниками єдиного податку першої — третьої груп:

2.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво,  експорт,  імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

 9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

 10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;

2.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

2.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

2.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

2.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

2.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

2.8. суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

3. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

3.1. суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

3.2. суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;

3) суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

4. Ставки єдиного податку.

4.1. Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

4.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються Красилівською радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму працездатної особи;

(До відома: на 01.01.2017 року прожитковий мінімум працездатної особи становить 1600,00 грн.).

2) для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

(До відома: на 01.01.2017 року мінімальна заробітна плата становить 3200,00 грн.).

 

4.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1)  3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 4.3.

 

5. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої груп (фізичні особи - підприємці) у розмірі

15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 1. цього розділу;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 1 цього розділу.

 

6. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 4.3. пункту 4:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 1 цього розділу;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

 

7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

 

8. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

 

9.Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

1) для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,45;

2). для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,27;

3). для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,27;

4). для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,09;

5).   для земель водного фонду - 1,35;

6). для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 3.

 

10.Податковий (звітний) період

10.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

10.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

 

11. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

11.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

11.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

11.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

11.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

11.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

11.6. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

11.7. Платники єдиного податку четвертої групи:

11.7.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік;

11.7.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

у I кварталі - 10 відсотків;

у II кварталі - 10 відсотків;

у III кварталі - 50 відсотків;

у IV кварталі - 30 відсотків;

 

Сільський голова                                                      Нагібіна Р. Л.


КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я


Про встановлення тарифів КП «Красилівське» на надання комунальних послуг населенню села Красилівка КП «Красилівське»

            Розглянувши клопотання директора КП «Красилівське» Горкуна Андрія Павловича щодо введення плати за подачу води у бюветі для населення та приймаючи до уваги надані калькуляції витрат з надання комунальних послуг, з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті 3 Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1107, постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.11 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», з метою приведення у відповідність з економічно обґрунтованими витратами розрахунків, щодо забезпечення належного надання населенню послуг та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Красилівської сільської ради


ВИРІШИЛА:

1. Здійснити відстеження регуляторного акту проекту рішення «Про введення плати за подачу води у бюветі розташованому в с. Красилівка по вул. Л. Українки».

2. Затвердити розмір суми плати за подачу 1 літра води у розмірі 0,25 грн.

3. Поштова та електронна адреса розробника проекту: 07451, Київська обл., Броварський  район, с. Красилівка вул. Сергія Басова, 43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua.

4. Спосіб оприлюднення регуляторного акта: Проект регуляторного акта буде оприлюднений на офіційному сайті Красилівської сільської ради – http://www.krasylivka-rada.gov.ua . Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення.

5. Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 07451, Київська обл., Броварський  район, с. Красилівка вул. Сергія Басова, 43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua

 

                  Сільський голова                                                                          Р.Л. Нагібіна

с. Красилівка

13.10.2016

№ 345   ХІV  сесія  - VІІ скликання       


 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ


Проекту рішення Красилівської сільської ради «Про введення плати за подачу води у бюветі розташованому в с. Красилівка по вул. Л. Українки»

З метою забезпечення надання населенню Красилівської сільської ради якісних послуг з водопостачання, комунальне підприємство «Красилівське» виносить на публічне обговорення проект рішення «Про введення плати за подачу води у бюветі розташованому в с. Красилівка по вул. Л. Українки згідно з додатком 1.

Пропозиції та зауваження будуть прийматися в письмовій формі від громадян, юридичних осіб, об’єднань протягом місяця до розробника проекту рішення комунального підприємства «Красилівське» за адресою: 07451, Київська обл., Броварський район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua

 

 

Директор КП «Красилівське»                                                А.П. Горкун

 

  

 

 

 

Додаток № 1

                                                    КАЛЬКУЛЯЦІЯ

                          планових витрат на 1 м.куб. подачі води у бюветі

                          (при умові підйому води насосом ЄЦВ 8-16-100)


Вид розрахунку

грн./м.куб.

 1

амортизація труб

 6,52

2

амортизація нових труб+лебедка

29,4

3

електроенергія

9,4

4

заробітна плата інженер

2,92

5

заробітна плата директор 20%

0,68

6

заробітна плата бухгалтер 10%

0,34

7

паливо на аналіз води 10л. міс.

0,3

8

поточний ремонт

6,4

9

 поточні матеріали

8,12

10

автомат

196

11

обслуговування автомата (камера, інкасація)

10,14

Всього

270,22

270,22 грн. за 1м3

0,27 грн. за 1літр подачі води
КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про встановлення тарифів КП «Красилівське» на надання комунальних послуг населенню села Красилівка КП «Красилівське»

Розглянувши клопотання директора КП «Красилівське» Горкуна Андрія Павловича щодо встановлення тарифів на надання комунальних послуг та приймаючи до уваги надані калькуляції витрат з надання комунальних послуг, з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті 3 Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1107, постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.11 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», з метою приведення у відповідність з економічно обґрунтованими витратами розрахунків, щодо забезпечення належного надання населенню та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Красилівської сільської ради.


ВИРІШИЛА:

 1. Здійснити відстеження регуляторного акту проекту рішення «Про встановлення тарифів КП «Красилівське» на надання комунальних  послуг населенню села Красилівка».
 2. Затвердити розмір суми штрафу за самовільне підключення до мереж водопостачання у розмірі 5000 грн. та обов’язковою сплатою норми використаної води згідно додатку 1.
 3. Поштова та електронна адреса розробника проекту: 07451, Київська обл., Броварський  район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua.
 4. Спосіб оприлюднення регуляторного акта: Проект регуляторного акта буде оприлюднений на офіційному сайті Красилівської сільської ради – http://www.krasylivka-rada.gov.ua . Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення.
 5. Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 07451, Київська обл., Броварський  район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua


 


Сільський голова                                      Р.Л. Нагібіна


с. Красилівка


26.08.2016


278   ХІII  сесія  - VІІ скликання        

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯПроекту рішення Красилівської сільської ради «Про встановлення тарифів КП «Красилівське» на надання комунальних послуг населенню села Красилівка»


З метою забезпечення надання населенню Красилівської сільської ради якісних послуг з водопостачання, комунальне підприємство «Красилівське» виносить на публічне обговорення проект рішення «Про встановлення тарифів на надання комунальних послуг населенню села Красилівка» згідно з додатком 1.


Правила розрахунку нарахувань за незаконне підключення до мережі водопостачання с. Красилівка без засобів обліку та обов’язковою сплатою штрафу у розмірі 5000 грн. згідно з додатком 2


Пропозиції та зауваження будуть прийматися в письмовій формі від громадян, юридичних осіб, об’єднань протягом місяця до розробника проекту рішення комунального підприємства «Красилівське» за адресою: 07451, Київська обл., Броварський район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua

Директор КП «Красилівське»                                            А.П. Горкун


 


Додаток № 1


 


КАЛЬКУЛЯЦІЯ

планових витрат на 1 м.куб. централізованого водопостачання

(при умові підйому води насосом ЄЦВ 8-16-100)


 

          Статті витрат

 

Населення    

       грн.

Бюджетні організації,    

       грн.

Госпрозрахункові організації,

        грн.

Електроенергія

1,23

1,23

1,23

Поточний ремонт

1,7

1,7

1,7

Заробітна плата

3,5

3,5

3,5

Нарахування на зарплату

1,5

1,5

1,5

Матеріали

0,2

0,2

0,2

Собівартість

8,13

8,13

8,13

Загальновиробничі витрати, 7%

0,57

0,57

0,57

Адмін. витрати, 3%

0,24

0,24

0,24

Разом

8,94

8,94

8,94

Рентабельність

1,66

1,66

3,58    (40%)

Всього витрат

10,60

10,60

12,52


 


  


 


 Характеристики насосу ЄЦВ 8-16-100 кВт-9, Q-16 м куб. при ціні на електроенергію 2,18грн./кВт,
вартість електроенергії на підйом 1 м.куб. води становить 9/16х2,18=1,23грн.

За відсутності лічильника  плата за постачання води 10,60грн*3,6куб.м.= 38,16 грн з 1-єї зареєстрованої особи

 

3,6  куб.м – норма споживання , на основі розрахунків Головного Інформаційно-обчислювального Центру, згідно постанови Кабміну України від 12 липня 2006 р. № 959 та №1497 від30.12.1997 рБез урахування худоби і миття автотранспорту – 5,7 м. куб. х 10,6 грн.= =60,42 грн/особу в місяць.

Згідно:

- Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України від 27.06.2008 р. №190,

-БДН В.2.2-1-95,

-БНіП 2.04.02-84,

-Постанови КМУ №630, від 21 липня 2005 р.


з метою приведення оплати  послуг населенням за водопостачання у відповідність з економічно обґрунтованими витратами, в умовах різкого зростання цін на енергоносії, та в цілях економного використання водних ресурсів, щоб спонукати населення до встановлення засобів обліку води КП «Красилівське» просить затвердити для споживачів приватного сектору тариф, який включає: 

І. Норма використання води на 1 людину 3,6 куб. м / місяць (120 л/добу)
ІІ. Норми відпуску води для ведення підсобного господарства:

1) Утримання худоби (літрів на 1 добу на 1 голову):

  • Корова-80
  • Молодняк ВРХ -30
  • Кінь-80
  • Свиня доросла-25
  • Поросята до 4-х місяців -15

2)Поливання (літрів на м. кв. на добу):

  • присадибні ділянки -5
  • квітники й газони  -5
  • теплиці земляні -15
  • теплиці зимові -6
  • миття легкового автотранспорту -300

Згідно БНіПу 02.04.02-84 при відсутності даних про площі питоме середньодобове використання води на полив на одного жителя належить приймати  за 50-90 л/добу (в середньому – 70).  Приблизно 2,1 куб. м. на 1 особу в місяць.Додаток №2


 


Правила

розрахунку нарахувань за незаконне підключення до

мережі водопостачання с. Красилівка без засобів облікуДля розрахунку нарахувань необхідно встановити наступні дані:


 1. Пропускна здатність труби згідно формули Шевелва Ф.А. та Шевелева А.Ф.
 2. Кількість  днів незаконного використання.
 3. Кількість годин незаконного використання  за добу (приватний сектор - 24 години, підприємства   - 8 годин.).Розрахунок проводить за наступною формулою:


Пропускна здатність труби помножується на кількість годин та помножується на кількість днів. Встановлений результат помножується на останній затверджений тариф.


Наприклад:


Власник приватного будинку самовільно підключився до системи водопостачання, діаметр труби цієї врізки становить 20 мм.

Згідно з нормативами, пропускна здатність такої труби - 1,44 м3 на годину.

1,44 м3 на годину х 24 години х 30 днів = 1 036,8 м3 на місяць.

1 036,8 м3 на місяць х на тариф = сума штрафу.Повідомлення

про  оприлюднення регуляторного акту проекту рішення сесії Красилівської сільської ради «Про внесення змін до «Положення про податок на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки»

 

          Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” від 11.09.2003 р. № 1160-IV, керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 265, 266, 267, 268  Податкового Кодексу України зі змінами та доповненнями, пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні»,  та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, виконавчий комітет  Красилівської сільської ради повідомляє про наміри оприлюднити регуляторний акт - проект рішення  Красилівської сільської  ради „Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ”.

          Проект спрямований на розширення бази оподаткування, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності та захисті їх законних прав та інтересів, залучення додаткових коштів до місцевого бюджету.

           Проект даного рішення розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України,  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Поштова та електронна адреса розробника проекту: 07451, Київська обл., Броварський  район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua

З метою одержання зауважень та пропозицій електронну версію проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу  розміщено в мережі Internet на офіційному сайті Краилівської сільської ради  krasylivka-rada.gov.ua

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції у друкованому або електронному вигляді слід надсилати на адресу: 07451 Красилівська сільська рада Київська обл., Броварський  район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua

 

 

 

           Сільський голова                                           Р.Л.Нагібіна

 

  

Проект

 

 

                    КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

 

    Про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення «Про   

    внесення змін до «Положення про податок на нерухоме майно,  

    відмінне від земельної ділянки»»

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-IV від 11.09.2003 року, керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 265, 266, 267, 268  Податкового Кодексу України зі змінами та доповненнями, пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою збільшення наповнення місцевого бюджету, керуючись ст. 25, п.24 ст.26 та ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Красилівської сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

1.                      Розробити аналіз  регуляторного впливу та звіт про відстеження результативності регуляторного акту проекту рішення «Про внесення змін до «Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»», згідно додатку до цього рішення.

2.                      Поштова та електронна адреса розробника проекту: 07451, Київська обл., Броварський  район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43,  тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua.

3.                      Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу: Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу та звітом відстеження результативності буде оприлюднений на офіційному сайті Красилівської сільської ради – http://www.krasylivka-rada.gov.ua Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту рішення, аналізу його регуляторного впливу та звіту відстеження результативності.

4.                      Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 07451, Київська обл., Броварський  район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua

                 

Сільський голова                                              Р.Л. Нагібіна

с. Красилівка

14.01.2015р.

№629 ХХХХV сесія – VI  скликання

 

 

 

 

Д О Д А Т О К    №1

   до рішення № 629

  XХХХV сесії Красилівської    

  сільської ради VІ скликання

  від 14.01.2015 року

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

1.Загальні положення1.1 Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

1.2. садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

1.3. дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку";

1.4  об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні -  будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі";

 

2. Платники податку.

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об'єкт оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках.

 

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

6. Ставка податку

6.1. Ставки податку встановлюються в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості:

 а)  для квартир, житлова площа яких перевищує 60 кв. метрів –до  2 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; 

 б) для житлових будинків, житлова площа яких перевищує 120 кв. метрів – до 2 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

 

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8 Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової та/або нежитлової нерухомості виходячи з бази оподаткування та відповідної ставки податку.  Обчислена сума податку розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

   Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової  та / або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою - платником  починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.  Контролюючі         органи за місцем проживання (реєстрації)  платників  податку  в  десятиденний строк  інформують  відповідні   контролюючі   органи   за    місцезнаходженням об'єктів  житлової  та / або   нежитлової   нерухомості  про   надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об’єктів  оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

 

 

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком.

9.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об’єктів  оподаткування і зараховується до бюджету села згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Секретар                                                  О.Е.Кононенко

Красилівська  сільська  повідомляє, що на  дошці об’яв села Красилівка 11.06.2014 року оприлюднений проект  рішення Красилівської сільської  ради з відповідним аналізом регуляторного впливу „Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ”

 

          Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 р. № 1160-IV,  та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, виконавчий комітет  Красилівської сільської ради повідомляє про наміри оприлюднити регуляторний акт - проект рішення  Красилівської сільської  ради „Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ”.

          Проект спрямований на розширення бази оподаткування, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності та захисті їх законних прав та інтересів, залучення додаткових коштів до місцевого бюджету.

           Проект даного рішення розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України,  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Поштова та електронна адреса розробника проекту: 07451, Київська обл., Броварський  район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua

З метою одержання зауважень та пропозицій електронну версію проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу  розміщено в мережі Internet на офіційному сайті Краилівської сільської ради  krasylivka-rada.gov.ua

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції у друкованому або електронному вигляді слід надсилати на адресу: 07451 Красилівська сільська рада Київська обл., Броварський  район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua

 

 

 

           Сільський голова                                           Р.Л.Нагібіна

 

 

Проект

 

                    КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

 

 

  « Про податок на нерухоме майно,  

    відмінне від земельної ділянки»»

               Керуючись ст.ст.7,10,12,265, п.5 розділу ХІХ Податкового кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Красилівської  сільської  ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Ввести в дію з 01 січня 2015 року на території Красилівської сільської  ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2.     Затвердити Положення про   податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додається).

3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін

                 

Сільський голова                                              Р.Л. Нагібінас. Красилівка

11.07.2014р.

№555 ХХХХ сесія – VI скликання

 

 

Д О Д А Т О К    №1

до рішення № 555

XХХХ сесії Красилівської  сільської ради VІ скликання

від 11.07.2014 року

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

1.Загальні положення

1.1.Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

б) житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

в) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

г) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

д) котедж – одно -, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

е) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

є) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

з) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

 

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб.

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.  {Підпункт 265.2.1 пункту 265.2 статті 265 із змінами, внесеними згідно із Законом № 403-VII від 04.07.2013}

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;  {Підпункт "б" підпункту 265.2.2 пункту 265.2 статті 265 із змінами, внесеними згідно із Законом № 403-VII від 04.07.2013}

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника; {Підпункт "ґ" підпункту 265.2.2 пункту 265.2 статті 265 в редакції Закону № 403-VII від 04.07.2013}

д) гуртожитки.

е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину.  {Підпункт 265.2.2 пункту 265.2 статті 265 доповнено підпунктом "е" згідно із Законом № 403-VII від 04.07.2013}

 

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.  {Підпункт 265.3.1 пункту 265.3 статті 265 із змінами, внесеними згідно із Законом № 403-VII від 04.07.2013}

4.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.  {Підпункт 265.3.2 пункту 265.3 статті 265 із змінами, внесеними згідно із Законом № 403-VII від 04.07.2013}

4.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.  {Підпункт 265.3.3 пункту 265.3 статті 265 із змінами, внесеними згідно із Законом № 403-VII від 04.07.2013}

4.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об’єктів з урахуванням норм підпункту 5.1 пункту 5 цього положення.  {Підпункт 265.3.4 пункту 265.3 статті 265 із змінами, внесеними згідно із Законом № 403-VII від 04.07.2013}

 

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:  {Абзац перший підпункту 265.4.1 пункту 265.4 статті 265 із змінами, внесеними згідно із Законом № 403-VII від 04.07.2013}

 а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

{Підпункт "а" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 статті 265 із змінами, внесеними згідно із Законом № 403-VII від 04.07.2013}

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів; {Підпункт "б" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 статті 265 із змінами, внесеними згідно із Законом № 403-VII від 04.07.2013}

 в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.  {Підпункт 265.4.1 пункту 265.4 статті 265 доповнено підпунктом "в" згідно із Законом № 403-VII від 04.07.2013}

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

{Абзац п'ятий підпункту 265.4.1 пункту 265.4 статті 265 в редакції Закону № 403-VII від 04.07.2013}

Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

{Підпункт 265.4.1 пункту 265.4 статті 265 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 403-VII від 04.07.2013}

 5.2  Міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

 Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого цього підпункту. {Пункт 265.4 статті 265 доповнено підпунктом 265.4.2 згідно із Законом № 403-VII від 04.07.2013}

 

6. Ставка податку

6.1. Ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. {Підпункт 265.5.1 пункту 265.5 статті 265 в редакції Закону № 403-VII від 04.07.2013}

6.2 Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а) не більше 1 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

 б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;

 в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

 г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.  {Пункт 265.5 статті 265 доповнено підпунктом 265.5.2 згідно із Законом № 403-VII від 04.07.2013}

6.3  Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

 а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

 б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.

{Пункт 265.5 статті 265 доповнено підпунктом 265.5.3 згідно із Законом № 403-VII від 04.07.2013}

 

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:

 а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1. пункту 5 цієї статті, та відповідної ставки податку;

 б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цієї статті, та відповідної ставки податку;

 в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1 пункту 5 цієї статті, та відповідної ставки податку;

 г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

{Підпункт 265.7.1 пункту 265.7 статті 265 в редакції Закону № 403-VII від 04.07.2013}

 8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1. пункту 8 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). {Абзац перший підпункту 265.7.2 пункту 265.7 статті 265 в редакції Закону № 403-VII від 04.07.2013}

 Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

 Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

{Підпункт 265.7.2 пункту 265.7 статті 265 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 403-VII від 04.07.2013}

 Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів. {Підпункт 265.7.2 пункту 265.7 статті 265 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 403-VII від 04.07.2013}

 8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

·        об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

·        розміру житлової площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

·        права на користування пільгою із сплати податку;

·        розміру ставки податку;

·        нарахованої суми податку.

 У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. {Підпункт 265.7.3 пункту 265.7 статті 265 в редакції Закону № 403-VII від 04.07.2013}

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

{Абзац перший підпункту 265.7.5 пункту 265.7 статті 265 із змінами, внесеними згідно із Законом № 403-VII від 04.07.2013}

 Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт. {Підпункт 265.7.6 пункту 265.7 статті 265 виключено на підставі Закону № 403-VII від 04.07.2013}

 

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів. {Підпункт 265.9.1 пункту 265.9 статті 265 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 403-VII від 04.07.2013}

 

11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Секретар                                                                                О.Е.Кононенко

 

 

АНАЛІЗ

РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Красилівської сільської ради

 «Положення про податок на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки»

 

              Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради

 «Положення про податок на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки» підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308   “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту”,  Закону України від 04.07.2013 року №403-VII, яким внесено зміни до діючої редакції ст.265 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» Податкового кодексу України

 

1. Проблема, яку планується розв’язати.

З прийняттям Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755 – VI встановлюється новий податок - податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, внесення змін відповідно до Закону України від 04.07.2013 року №403-VII, яким внесено зміни до діючої редакції ст.265 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» Податкового кодексу України. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.

 

Відповідно до Податкового кодексу України ставки податку встановлюються селищною радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

-         Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:

 

а) не більше 1 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

 

 б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;

 

 в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

 

 г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.

 

-          Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

 

 а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

 б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.

 2. Цілями регулювання є:

-   отримання додаткового обсягу надходжень до сільського бюджету ;

- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755 – VI;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення            зазначених цілей.

     Альтернатива відсутня. Згідно вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755 – VI введення в дію податку на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки є обов’язковим.

Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, запропоновані проектом рішення Красилівської  сільської ради “Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки”  чітко визначені відповідно до вимог Податкового кодексу України є максимально прийнятними та економічно обґрунтованими.

 4. Механізм розв’язання проблеми.

Проблему наповнення доходної частини сільського бюджету пропонується розв’язати шляхом затвердження проекту рішення Красилівської сільської  ради   “Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки”.

Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Даний проект рішення сільської ради підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Красилівської сільської ради у мережі Інтернет.

 5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі            прийняття запропонованого регуляторного акту.

     Прийняття вищезазначеного рішення сільської ради надає можливість:

- отримати стабільні надходження до сільського бюджету;

- збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.

     Позитивними факторами будуть:

- додаткові надходження до сільського бюджету ;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формуванні сільського бюджету.

 6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту.

Планується стабільне надходження податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки до сільського бюджету в залежності від кількості введення в експлуатацію нерухомого майна, яке підлягає оподаткуванню та зміни законодавства. Додаткового фінансування введення в дію запропонованого НПА не потребує.

Аналіз вигод та витрат проекту рішення.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до сільського бюджету і можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень.

Процедура розробки регуляторного акту, збільшення навантажень на працівників державних установ по забезпеченню виконання вимог, встановлених проектом

Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

Прозорість дій місцевих органів влади, гарантоване забезпечення належними умовами для забезпечення життєдіяльності сільської ради

Витрати на сплату податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту.

     Термін дії запропонованого регуляторного акту має постійний характер з моменту набрання ним чинності, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства, чи в інших необхідних випадках.

 8. Показники результативності регуляторного акту.

    Показником результативності зазначеного рішення є надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

     Базове відстеження здійснювати після набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього рішення; повторне - через рік з дня набрання ним чинності; періодичне - раз на кожні три роки.

 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження      результативності акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися за допомогою наступних заходів:

- аналіз статистичних даних щодо надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

- відстеження динаміки зростання надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 

 

Секретар                                                                 О.Е.Кононенко

 

Пропозиції та зауваження приймаються в письмовому вигляді на поштову адресу sekretar@krasylivka-rada.gov.ua  протягом місяця з дня публікації проекту регуляторного акта в мережі Інтернет на сторінці Красилівської сільської ради – www.krasylivka-rada.gov.ua або в Красилівській сільській раді за адресою: с. Красилівка, вул. С.Басова, 43, тел. +380 (4594) 7-42-33, 7-44-06. 

Повідомлення

про  оприлюднення регуляторного акту проекту рішення сесії Красилівської сільської ради «Про внесення змін до «Положення про податок на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки»

 

          Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 р. № 1160-IV,  та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, виконавчий комітет  Красилівської сільської ради повідомляє про наміри оприлюднити регуляторний акт - проект рішення  Красилівської сільської  ради „Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ”.

          Проект спрямований на розширення бази оподаткування, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності та захисті їх законних прав та інтересів, залучення додаткових коштів до місцевого бюджету.

           Проект даного рішення розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України,  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Поштова та електронна адреса розробника проекту: 07451, Київська обл., Броварський  район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua

З метою одержання зауважень та пропозицій електронну версію проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу  розміщено в мережі Internet на офіційному сайті Краилівської сільської ради  krasylivka-rada.gov.ua

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції у друкованому або електронному вигляді слід надсилати на адресу: 07451 Красилівська сільська рада Київська обл., Броварський  район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua

   Сільський голова                                           Р.Л.Нагібіна

 

Проект

 

                  КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                         РІШЕННЯ

 

    Про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення «Положення про податок на нерухоме майно,  

    відмінне від земельної ділянки»»

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-IV від 11.09.2003 року, на виконання листа від 25.09.2013 року №2821/7/10-36-17-04-14 Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Київській області, Закону України від 04.07.2013 року №403-VII, яким внесено зміни до діючої редакції ст.265 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» Податкового кодексу України, з метою застосування положень ст. 69  Бюджетного кодексу України , з метою збільшення наповнення місцевого бюджету, керуючись ст. 25, п.24 ст.26 та ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Красилівської сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

1.   Розробити аналіз  регуляторного впливу та звіт про відстеження результативності регуляторного акту проекту рішення «Положення про податок нанерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»», згідно додатку до цього рішення.

2.   Поштова та електронна адреса розробника проекту: 07451, Київська обл., Броварський  район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43,  тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua.

3.   Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу: Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу та звітом відстеження результативності буде оприлюднений на офіційному сайті Красилівської сільської ради – http://www.krasylivka-rada.gov.ua Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту рішення, аналізу його регуляторного впливу та звіту відстеження результативності.

4.   Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 07451, Київська обл., Броварський  район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua

                 

Сільський голова                                              Р.Л. Нагібіна

с. Красилівка

11.07.2014р.

№_____  ХХХХ сесія – VI  скликання
Повідомлення про  оприлюднення регуляторного акту проекту рішення сесії Красилівської сільської ради "Про встановлення нових тарифів на водопостачання для населення приватного сектору с. Красилівка "

        

КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

  Про встановлення нових тарифів на водопостачання для населення приватного сектору с. Красилівка

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р., з метою приведення у відповідність з економічно обґрунтованими витратами розрахунків, щодо забезпечення належного надання населенню послуг з водопостачання в селі Красилівка та для спонукання споживачів до встановлення засобів обліку води. КП «Красилівське» виносить на розгляд проект рішення «Про затвердження нових тарифів на водопостачання для населення  приватного сектору с. Красилівка» керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія Красилівської сільської ради  

                                                                                                                                                                      ВИРІШИЛА: 

1. Розробити аналіз регуляторного впливу та звіт про відстеження результативності регуляторного акту проекту рішення «Про встановлення нових тарифів на водопостачання для населення приватного сектору с. Красилівка». згідно додатків 1. 
2. Поштова та електронна адреса розробника проекту: 07451, Київська обл., Броварський район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua. 
3. Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу: Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу та звітом відстеження результативності буде оприлюднений на офіційному сайті Красилівської сільської ради – http://www.krasylivka-rada.gov.ua Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту рішення, аналізу його регуляторного впливу та звіту відстеження результативності. 
4. Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 07451, Київська обл., Броварський район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua

                                                                                                      Сільський голова                                                                Р.Л. Нагібіна 
с. Красилівка
29.05.2014р. 
№544 ХХХІХ сесія – VI скликання Затверджено додаток №1 рішенням                                                                                                                                         Затверджую 

 __________ сесії ___ скл.                                                                                                                                                               Директор КП «Красилівське» 

 від «___»__________2014 р.                                                                                                                                                             ____________Марченко Н.Г.  

за № __________

Красилівський сільський голова

_______________ Нагібіна Р.Л.


Згідно Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України від 27.06.2008 р. №190, БДН В.2.2-1-95, БНіП 2.04.02-84, Постанови КМУ №630, від 21 липня 2005 р. , з метою приведення оплати послуг населенням за водопостачання у відповідність з економічно обґрунтованими витратами, в умовах різкого зростання цін на енергоносії, та в цілях економного використання водних ресурсів, щоб спонукати населення до встановлення засобів обліку води КП «Красилівське» просить затвердити для споживачів приватного сектору тариф, який включає:  
І. Норма використання води на 1 людину 3,6 куб. м / місяць (120 л/добу) 
ІІ. Норми відпуску води для ведення підсобного господарства: 
1) Утримання худоби (літрів на 1 добу на 1 голову): 
-Корова-80 
-Молодняк ВРХ -30 
-Кінь-80 
-Свиня доросла-25 
-Поросята до 4-х місяців -15 

  2)Поливання (літрів на м. кв. на добу): 
  - присадибні ділянки -5 
- квітники й газони -5 
- теплиці земляні -15 
- теплиці зимові -6 
- миття легкового автотранспорту -300

Згідно БНіПу 02.04.02-84 при відсутності даних про площі питоме середньодобове використання води на полив на одного жителя належить приймати за 50-90 л/добу (в середньому – 70). Приблизно 2,1 куб. м. на 1 особу в місяць.

Без урахування худоби і миття автотранспорту – 5,7 м. куб. х 6,54 грн. = 37,28грн/особу в місяць.

Головний бухгалтер КП «Красилівське»                                                                Н.І. Матвієнко

                                                                                                                        АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ 
Проект рішення сесії Красилівської сільської ради Броварського району Київської області " Про встановлення нових тарифів на водопостачання для населення приватного сектору с. Красилівка ".

  1. Визначення та аналіз проблеми , яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин. 
  Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом регулювання з боку Красилівської сільської ради полягає у недостатності коштів, які отримує комунальне підприємство «Красилівське» від споживачів, що користуються послугами з водопостачання, а саме дохід підприємства не забезпечує відшкодування фактичних витрат на надання цих послуг. 
  Існуючий тариф на даний час не забезпечує повного відшкодування вартості виробництва послуг і відшкодовує лише 50% необхідних витрат з водопостачання та 30 % витрат з водовідведення. 
Фінансовий стан підприємства не дає можливості виконувати необхідні планово-попереджувальні та профілактичні ремонтні роботи, не проводиться заміна повністю зношених мереж водопостачання та каналізації, немає можливості замінити застаріле, неефективне обладнання на більш економічне, таке, що зменшить енергоємність виробництва.

 Проте самим головним є те, що ці всі фактори ставлять під загрозу якість питної води та екологічну безпеку довкілля, так як об’єкти водопостачання є об’єктами стратегічної важливості. 
  Основні причини збитковості підприємства: 
 - чинне регулювання органів місцевого самоврядування суперечить вимогам Закону України “Про житлово-комунальні послуги ” від 24.06.2004 року № 1875 – ІV, ст.31, п.3 в якій визначено, що органи місцевого самоврядування затверджують ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво; п.4,5,6,8 ст. 31 цього Закону не допускають затвердження цін/тарифів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат без відповідного відшкодування з бюджету; 
- витрати на послуги водопостачання зросли через інфляційні процеси в державі: за період , що минув значно подорожчали паливно-мастильні матеріали, збільшилася вартість електроенергії, зріс розмір мінімальної заробітної плати, зросли ставки податків та зборів та ін.; 
- фінансовий стан підприємства ускладнює велика дебіторська та кредиторська заборгованість. 
  Всі ці фактори вплинули на необхідність негайно розпочинати процес поетапного доведення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня. 
Враховуючи вищевикладене підприємством пропонується наступна зміна тарифів:

                                         Діючі                 Пропоновані  тарифи тарифи  

Водопостачання 12,00грн/людини в місяць 6,55грн./м куб.

Водовідведення 10,00грн./людини в місяць за бочку 300,00 грн

Тарифи на послуги формуються згідно вимог «Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення» , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №959 від 12.07.2006 року зі змінами та доповненнями.

 № 
п/п Показники Враховано в діючих тарифах на 2011 рік .Враховано в розрахунках тарифу на 2014 рік Збільшення витрат підприємства

1. Паливно-мастильні матеріали (А-92) грн./літр 9,70 14,35 150 %

2.Мінімальна заробітна плата 869,00 1218,00 140 %

3.Прийом ТПВ на ТОВ «Десна-2» 58,26 82,30 141%

Враховуючи подорожчання ремонтних матеріалів та запасних частин на 30-70%, середній відсоток збільшення витрат по підприємству складає 150 %. 
Дана проблема призводить до заборгованості підприємства по розрахункам з робітниками по заробітній платі, заборгованості по податкам та зборам до бюджету, заборгованості за енергоносії, скорочення чисельності працюючих, що ставить під загрозу надання послуг з водопостачання споживачам с. Красилівка

  2. Цілі державного регулювання. 
  Метою регуляторного акту є : 
- надання життєво-необхідних якісних послуг з водопостачання населенню села Красилівка; 
- беззбиткова діяльність КП “Красилівське” відповідно до вимог Господарського кодексу України та статті 31 Закону України “Про житлово - комунальні послуги ” від 24.06.2004 року №1875-IV. 
  Реалізація мети передбачає установлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. 
Негативною оцінкою впливу зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акту є можливе зниження рівня платіжної спроможності певної категорії населення, для яких підвищення тарифу суттєво вплине на сімейний бюджет. З іншого боку збільшиться категорія населення, що зможе отримати субсидію на житлово-комунальні послуги, а на споживачів, що вже користується субсидією, дана проблема не справлятиме негативний вплив.

  3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 
  Принципи та способи досягнення цілей регулювання: 
регулювання побудовано відповідно до принципів регуляторної політики. 
розрахунок тарифів проводиться відповідно до "Порядку формуванню тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення " , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року №959 зі змінами.


  4. Обґрунтування можливості досягнення визначення цілей у разі прийняття регуляторного акта. 
  Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта. 
  На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Влив може мати як негативний так і позитивний характер. 
  Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту є подальше підвищення тарифів на електроенергію, зміна рівня мінімальної заробітної плати, матеріалів, реагентів, інших статей собівартості надання послуг, та зміна законодавства в галузі житлово-комунального господарства. 
  Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта. 
  Можливість встановлення економічно обґрунтованих тарифів для І, ІІ та ІІІ груп споживачів дозволить підприємству надавати споживачам якісні послуги у повному обсязі, знизити рівень збитковості підприємства , утримувати основні засоби у належному стані, своєчасно сплачувати податки та збори, заробітну плату працівникам, розраховуватися за енергоносії, теплопостачання та ін. 
  Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта. 
Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта визначається наданням висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат на послуги з водопостачання та водовідведення Державною інспекцією з контролю за цінами або її територіальними органами.

  5. Обґрунтування строку дії регуляторного акту. 
Термін дії запропонованого регуляторного акту – необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та у інших необхідних випадках.

  6. Визначення показників результативності регуляторного акта та заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта. 
  Для відстеження регуляторного акту використовуються статистичні показники: 
показники прибутковості та збитковості підприємства; 
динаміка погашення кредиторської заборгованості (зокрема за прийом стоків КП "Бровариводоканал", КП "Броваритепловодоенергія" та з виплати заробітної плати) 
  Строк дії регуляторного акту може бути обмежений при різкому підвищенні вартості електроенергії, технічної води, матеріалів, мінімальної заробітної плати, податків та інших чинників, які призведуть до підвищення собівартості послуг. 
  Очікуються такі показники результативності: складання анкет, проведення анкетування фізичних осіб, представників бюджетних установ, суб'єктів підприємницької діяльності; підведення підсумків анкетування; аналіз результатів анкетування. 
  Базове відстеження результативності регуляторного акту - до набрання актом чинності. 
  Повторне відстеження результативності регуляторного акту - буде проведено через рік після набрання чинності регуляторного акта. 
Група осіб, що відбиратимуться для участі у відповідному опитуванні, складатиметься з фізичних осіб, представників бюджетних установ, суб'єктів підприємницької діяльності.

Головний бухгалтер Н.І. Матвієнко


Повідомлення про  оприлюднення регуляторного акту проекту рішення сесії Красилівської сільської ради " Про встановлення тарифів
на надання комунальних  послуг населенню села Красилівка" 

  КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
  БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ  Про встановлення тарифів на надання комунальних  послуг населенню села Красилівка
Розглянувши клопотання директора КП «Красилівське» Марченко Наталії Григорівни щодо встановлення тарифів на надання комунальних послуг, приймаючи до уваги надані калькуляції витрат з надання комунальних послуг, на виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03р., з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Красилівської сільської ради ВИРІШИЛА:

1. Розробити аналіз регуляторного впливу та звіт про відстеження результативності регуляторного акту проекту рішення «Про встановлення тарифів на надання комунальних послуг населенню села Красилівка». згідно додатків 1-2.

2. Поштова та електронна адреса розробника проекту: 07451, Київська обл., Броварський район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua.

3. Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу: Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу та звітом відстеження результативності буде оприлюднений на офіційному сайті Красилівської сільської ради – http://www.krasylivka-rada.gov.ua Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту рішення, аналізу його регуляторного впливу та звіту відстеження результативності.

4. Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 07451, Київська обл., Броварський район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua


Сільський голова Р.Л. Нагібіна 
с. Красилівка 
25.04.2014р. 
№536 ХХХVІІI сесія – VI скликання


 

Повідомлення

про  оприлюднення регуляторного акту проекту рішення сесії Красилівської сільської ради «Про внесення змін до «Положення про податок на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки»

 

          Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 р. № 1160-IV,  та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, виконавчий комітет  Красилівської сільської ради повідомляє про наміри оприлюднити регуляторний акт - проект рішення  Красилівської сільської  ради „Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ”.

          Проект спрямований на розширення бази оподаткування, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності та захисті їх законних прав та інтересів, залучення додаткових коштів до місцевого бюджету.

           Проект даного рішення розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України,  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Поштова та електронна адреса розробника проекту: 07451, Київська обл., Броварський  район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua

З метою одержання зауважень та пропозицій електронну версію проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу  розміщено в мережі Internet на офіційному сайті Краилівської сільської ради  krasylivka-rada.gov.ua

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції у друкованому або електронному вигляді слід надсилати на адресу: 07451 Красилівська сільська рада Київська обл., Броварський  район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua

 

           Сільський голова                            Р.Л.Нагібіна  

АНАЛІЗ

РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Красилівської сільської ради

«Про внесення змін до «Положення про податок на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки»

 

              Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради

«Про внесення змін до «Положення про податок на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки» підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308   “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту”,  Закону України від 04.07.2013 року №403-VII, яким внесено зміни до діючої редакції ст.265 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» Податкового кодексу України

 

1. Проблема, яку планується розв’язати.

З прийняттям Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755 – VI встановлюється новий податок - податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, внесення змін відповідно до Закону України від 04.07.2013 року №403-VII, яким внесено зміни до діючої редакції ст.265 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» Податкового кодексу України. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.
в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.

Відповідно до Податкового кодексу України ставки податку встановлюються селищною радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

-         Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:
а) не більше 1 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;
в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;
 г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.
-          Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:
а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів; б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.

 2. Цілями регулювання є:

-   отримання додаткового обсягу надходжень до сільського бюджету ;
- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755 – VI;
- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення            зазначених цілей.

 Альтернатива відсутня. Згідно вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755 – VI введення в дію податку на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки є обов’язковим.

Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, запропоновані проектом рішення Красилівської  сільської ради “Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки”  чітко визначені відповідно до вимог Податкового кодексу України є максимально прийнятними та економічно обґрунтованими.

4. Механізм розв’язання проблеми.

Проблему наповнення доходної частини сільського бюджету пропонується розв’язати шляхом затвердження проекту рішення Красилівської сільської  ради   “Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки”.

Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Даний проект рішення сільської ради підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Красилівської сільської ради у мережі Інтернет.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі            прийняття запропонованого регуляторного акту.

     Прийняття вищезазначеного рішення сільської ради надає можливість:

- отримати стабільні надходження до сільського бюджету;

- збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.

     Позитивними факторами будуть:

- додаткові надходження до сільського бюджету ;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формуванні сільського бюджету.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту.

Планується стабільне надходження податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки до сільського бюджету в залежності від кількості введення в експлуатацію нерухомого майна, яке підлягає оподаткуванню та зміни законодавства. Додаткового фінансування введення в дію запропонованого НПА не потребує.

Аналіз вигод та витрат проекту рішення.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до сільського бюджету і можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень.

Процедура розробки регуляторного акту, збільшення навантажень на працівників державних установ по забезпеченню виконання вимог, встановлених проектом

Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

Прозорість дій місцевих органів влади, гарантоване забезпечення належними умовами для забезпечення життєдіяльності сільської ради

Витрати на сплату податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акту має постійний характер з моменту набрання ним чинності, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства, чи в інших необхідних випадках.

8. Показники результативності регуляторного акту.

Показником результативності зазначеного рішення є надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. 

     Базове відстеження здійснювати після набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього рішення; повторне - через рік з дня набрання ним чинності; періодичне - раз на кожні три роки.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження      результативності акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися за допомогою наступних заходів:

- аналіз статистичних даних щодо надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

- відстеження динаміки зростання надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 Секретар   О.Е.Кононенко
Повідомлення 
про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту рішення сесії Красилівської сільської ради «Про податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки»


Красилівська  сільська  повідомляє, що на  дошці об’яв села Красилівка 01.07.2013 року оприлюднений проект  рішення Красилівської сільської  ради з відповідним аналізом регуляторного впливу «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»   

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 р. № 1160-IV, та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, виконавчий комітет Красилівської сільської ради повідомляє про наміри оприлюднити регуляторний акт - проект рішення Красилівської сільської ради „Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ”. 

Проект спрямований на розширення бази оподаткування, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності та захисті їх законних прав та інтересів, залучення додаткових коштів до місцевого бюджету. 

Проект даного рішення розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Поштова та електронна адреса розробника проекту: 07451, Київська обл., Броварський район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua

З метою одержання зауважень та пропозицій електронну версію проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу розміщено в мережі Internet на офіційному сайті Краилівської сільської ради krasylivka-rada.gov.ua

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції у друкованому або електронному вигляді слід надсилати на адресу: 07451 Красилівська сільська рада Київська обл., Броварський район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.uaСільський голова Р.Л.Нагібіна


ПОВІДОМЛЕННЯ

 Красилівська  сільська  повідомляє, що на  дошці об’яв села Красилівка 01.07.2013 року оприлюднений проект  рішення Красилівської сільської  ради з відповідним аналізом регуляторного впливу «Про  встановлення ставки  єдиного податку у відсотках (фіксованоїставки) до розміру мінімальної заробітної плати встановленої  законом на 1 січня 2014 року для фізичнихосіб - підприємців осіб , які здійснюють господарську  діяльність, залежно  від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць на територіїКрасилівської сільської ради  на 2014рік»


Із паперовим текстом цього рішення можна ознайомитись в  Красилівській сільській раді щоденно з 8 до 17 години, крім суботи і неділі, перерва з 12 до13год. місцевого часу.

Зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб та їх об’єднань щодо проекту ««Про  встановлення ставки  єдиного податку у відсотках (фіксованої ставки) до розміру мінімальної заробітної плати встановленої  законом на 1 січня 2014 року для фізичних осіб - підприємців осіб , які здійснюють господарську  діяльність, залежно  від виду  господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць на території Красилівської сільської ради  на 2014 рік» приймаються у письмовій формі до 31.07.2013.

Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 07451, Київська обл., Броварський  район, с. Красилівка вул. Сергія Басова,43, тел. 74233, e-mail: sekretar@krasylivka-rada.gov.ua


КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

    Про внесення змін

                                                                        до «Положення про податок на нерухоме майно, 

                                   відмінне від земельної ділянки»

 

 Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-IV від 11.09.2003 року, з метою застосування положень ст. 69  Бюджетного кодексу України, на підставі п.п.265.5.1 п.265.5 ст. 265 Податкового кодексу України, з метою збільшення наповнення місцевого бюджету, керуючись ст. 25, п.24 ст.26 та ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Красилівської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.     Внести зміни до діючого «Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»  згідно додатку до цього рішення.

2.     Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  набирає чинності з 01січня 2013 року згідно додатку.

3.     Виконавчому комітету Красилівської сільської ради забезпечити в установленому порядку копії цього рішення із додатками до Броварської  ОДПІ.

 

 Сільський голова                                      Р.Л.Нагібіна

 

с. Красилівка

20.12. 2012

№ 360  ХХІІ сесія – VІ скликання     

                                                                                                                              Д О Д А Т О К    №1

до рішення № 360

XХІІ сесії Красилівської  сільської ради VІ скликання

від 20.12.2012 року

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

1. Загальні положення

1.1.Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

б) житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

в) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

г) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

д) котедж – одно -, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

е) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

є) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

з) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

 

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.

 

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4.4. У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

 

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

 

6. Ставка податку

6.1. Ставки податку встановлюються сільською радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

·        для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року;

·        для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року.

 

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

8.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 01 липня звітного року.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

8.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані   щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу.

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 01 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

8.6. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

 

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

Секретар                                                                                                                                        О.Е.Кононенко

 АНАЛІЗ 

РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення Красилівської сільської ради «Про внесення змін до

«Положення про податок на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради «Про внесення змін до

«Положення про податок на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки»

підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Податкового кодексу України, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту”.

 

1. Проблема, яку планується розв’язати.

 Згідно ст.ст. 10,12 Податкового кодексу України органами місцевого самоврядування встановлюється  податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

 База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

 База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується: 

а) для квартири - на 120 кв. метрів; 

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

 Відповідно до Податкового кодексу України ставки податку встановлюються сільською радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

 · для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

 · для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

 

2. Метою регулювання є:

 - отримання додаткового обсягу надходжень до сільського бюджету ;

 - забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України

 - відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

 Альтернативою зазначеному регулюванню є відмова від регулювання, при якій згідно зі ст.12.3.5 розділу І ПКУ будуть застосовуватися мінімальні ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг, що призведе до втрат бюджету

       

4. Механізм розв’язання проблеми.

 Проблему наповнення доходної частини сільського бюджету пропонується розв’язати шляхом затвердження проекту рішення Красилівської сільської ради «Про внесення змін

до «Положення про податок на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки»

 Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

 Даний проект рішення сільської ради підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Красилівської сільської  ради у мережі Інтернет та на дошках об’яв сільської ради

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту.

 Прийняття вищезазначеного рішення сільської ради надає можливість:

 - отримати стабільні надходження до сільського бюджету;

 - збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.

 Позитивними факторами будуть:

 - додаткові надходження до сільського бюджету ;

 - здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формуванні сільського бюджету.

 

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту.

 Планується стабільне надходження податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки до сільського бюджету в залежності від кількості введення в експлуатацію нерухомого майна, яке підлягає оподаткуванню та зміни законодавства.

 Додаткового фінансування введення в дію запропонованого НПА  не потребує.

 

Аналіз вигод та витрат проекту рішення.

 Сфера впливу

 Вигоди  

 Витрати 

Органи місцевого самоврядування 

 Збільшення надходжень до сільського бюджету і можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень. 

 Процедура розробки регуляторного акту, збільшення навантажень на працівників державних установ по забезпеченню виконання вимог, встановлених проектом

Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 

Прозорість дій місцевих органів влади, гарантоване забезпечення належними умовами для забезпечення життєдіяльності сільської ради 

 Витрати на сплату податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту.

         Згідно вимог чинного законодавства ( ст. 12 ПКУ) строк дії регуляторного акта обмежений. Регуляторний акт має дію у 2013 році. До запропонованого регуляторного акту можуть бути внесені зміни у разі внесення змін до податкового законодавства на державному рівні.

8. Показники результативності регуляторного акту. 

Показником результативності зазначеного рішення є надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. 

Базове відстеження здійснювати після набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього рішення; повторне - через рік з дня набрання ним чинності; періодичне - раз на кожні три роки.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися за допомогою наступних заходів:

- аналіз статистичних даних щодо надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

- відстеження динаміки зростання надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 

Секретар  сільської ради  О.Е. КононенкоКРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА        

                     БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про Зміни до Плану підготовки регуляторних актів Красилівської сільської ради на 2012 рік
У відповідності до вимог статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, керуючись частинами 22,23,25,42,44, статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія Красилівської сільської ради

 

ВИРІШИЛА

1.     Затвердити Зміни до Плану підготовки регуляторних актів Красилівської сільської ради на 2012 рік, що додаються.
2.     Виконкому Красилівської сільської ради забезпечити підготовку регуляторних актів сільської ради в терміни, визначені Планом
3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології.
4. Визначити адресу офіційного оприлюднення регуляторних актів, прийнятих Красилівською  сільською радою: офіційний сайт Красилівської сільської ради www. krasylivka-rada.gov.ua
5.  Проекти чинних рішень винести на розгляд сесій.

Сільський голова                                      Р.Л.Нагібіна

с.Красилівка 19.12.2011

№202 ХІІІ сесії –VІ скликання

              

Додаток 1

Змінений план підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності

Назва регуляторного акту

Ціль прийняття

регуляторного

акту

Термін розробки

проекту

регуляторного акта

(квартал)

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта

1

Про   встановлення   ставки   єдиного податку  у відсотках (фіксованої ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої  законом на 1 січня 2012 року   для фізичних   осіб - підприємців,   які здійснюють   господарську    діяльність,  залежно від  виду   господарської  діяльності з  розрахунку на календарний місяць на території Красилівської сільської ради  на 2012 рік

Прийняття нового регуляторного акту з метою виконання норм податкового кодексу України, який затверджений   02.12.2010р. №2755-IV, Закону України «Про внесення змін до  Податкового кодексу України та  деяких інших законодавчих актів  України щодо спрощеної  системи оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.2011 року  та забезпечення наповнюваності сільського  бюджету

І

Комісія з питань планування, бюджету, фінансів і цін

2

Про затвердження порядку проведення аукціону з продажу                                      та набуття права оренди земельних ділянок                          несільськогосподарського призначення                                                                           на території Красилівської сільської ради

Впровадження відкритих економічних методів регулювання земельних відносин, розвитку інфраструктури первинного ринку землі, стимулювання ефективного землекористування на засадах ринкової економіки, залучення інвестиції для виконання програм соціально-економічного розвитку села

І

Комісія з питань реформування економіки підприємництва                         середнього та малого бізнесу

3

Про встановлення тарифу на вивезення твердих відходів

Приведення вартості послуг до економічно обґрунтованих витрат

I

Комісія з питань планування, бюджету, фінансів і цін

4

Про встановлення тарифу на утримання кладовища

Приведення вартості послуг до економічно обґрунтованих витрат

I

Комісія з питань планування, бюджету, фінансів і цін

5

Про затвердження

Положення про Порядок залучення коштів замовників (забудовників) на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Красилівка

Збільшення надходжень у бюджет села Красилівка      

ІІІ

Комісія з питань реформування економіки підприємництва                         середнього та малого бізнесу

 
Голова комісії з питань прискореного

перегляду регуляторних актів                                          Кононенко О.Е.


Відображається 8 елементів
№ з/пХто ініціювавДата ініціювання
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
№ з/пХто ініціювавДата ініціювання
01 секретар виконавчого комітету Красилівської сільської ради Аналіз регуляторного впливу до проекту «Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в с. Красилівка» 14 квітня 2011 р. 
секретар виконавчого комітету Красилівської сільської ради аналіз регуляторного акту Санітарної очистки та прибирання населеного пункту села Красилівка  
секретар виконавчого комітету Красилівської сільської ради повідомлення про оприлюднення проекту рішення "Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна та Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності громади Красилівської сільської ради" 21 листопада 2011 р. 
секретар віконавчого комітету Красилівської сільської ради проект рішення 3. Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна та Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності громади Красилівської сільської ради. 21 листопада 2011 р. 
секретар виконавчого комітету Красилівської сільської ради Додаток №1,№2 до рішення сільської ради „ Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна та Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності громади Красилівської сільської ради”  21 листопада 2011 р. 
секретар виконавчого комітету Красилівської сільської ради Про зміни до Плану підготовки регуляторних актів Красилівської сільської ради на 2012 рік 20 грудня 2011 р. 
секретар віконавчого комітету Красилівської сільської ради  РІШЕННЯ Про затвердження: 1). тарифів на вивезення сміття та викачку нечистот; 2). встановлення норми водопостачання для дитячого садочку «Малятко» 1 грудня 2015 р. 
секретар віконавчого комітету Красилівської сільської ради  Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження тарифів на чистку снігу трактором МТЗ- 80 з відвалом КНО.01.00.000, в сумі 300,00 грн. за 1 год роботи. 25 січня 2016 р. 
Відображається 8 елементів