Адміністративні послуги

Про організацію виконання в Красилівській сільській раді Закону України «Про адміністративні послуги»

 

 

КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про  організацію виконання  на території

Красилівської сільської ради Закону України
«Про адміністративні  послуги».

              На  виконання Закону України «Про адміністративні  послуги», постанов  Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 №13 «Про затвердження  Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг» від 30.01.2013 №44 «Про затвердження  вимог підготовки технологічної картки адміністративної послуги» та  від 30.01.2013 №57 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних  послуг», доручення Президента України від 06.12.2012 №1-1/3280, розпорядження голови Броварської  РДА №86 від 14.03.2013 та з метою забезпечення вдосконалення порядку надання  органом місцевого самоврядування адміністративних послуг, підвищення їх  якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і  юридичними  особами прав на  одержання таких послуг,керуючись ст..26  Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                         В И Р І Ш И Л А:                                                                                    

 Затвердити:

1.план заходів щодо організації виконання в  Красилівській сільській раді Закону України «Про адміністративні послуги», згідно додатку 1.     

1.1. зразок   форми інформаційних карток адміністративних послуг, які  надається безпосередньо суб’єктом  надання  адміністративної послуги, згідно з додатками.                                                                                                           

1.2. зразок  форми технологічних карток  надання  адміністративних послуг, згідно з додатками.                                                                                                                   

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін

  

Сільський голова                                      Р.Л.Нагібіна

 с. Красилівка 
26.09.2013 
№456 ХХХ сесія - VІ скликання 


Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення сільської ради 
від 26.09.2013 
№456 ХХХ сесія - VІ скликання

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про структурний підрозділ ( посадову особу) суб’єкта надання адміністративної послуги, що відповідає за своєчасне подання та оновлення інформації, яка подається для внесення відомостей  до Реєстру адміністративних послуг

 

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Найменування структурного підрозділу  суб’єкта надання адміністративної послуги

Прізвище,    ім’я  по батькові відповідальної посадової особи

Номер контактного телефону відповідальної посадової особи

Адреса електронної пошти відповідальної посадової особи

Красилівська сільська рада Броварського району Київської області

Секретар  сільської ради

Міщенко

Валентина 

Іванівна

Тел..

045-94-74233

 

електронна пошта:

sekretar@krasylivka-rada.gov.ua

Веб-сайт : (http://www.krasylivka-rada.gov.ua)

Красилівська сільська рада Броварського району Київської області

Спеціаліст –землевпорядник сільської ради

Рибальченко Сергій Володимирович

Тел..

045-94-74233

 

електронна пошта:

sekretar@krasylivka-rada.gov.ua

Веб-сайт : (http://www.krasylivka-rada.gov.ua

Красилівська сільська рада Броварського району Київської області

Начальник  військово -  облікового столу

Гейко Валентина Миколаївна

Тел..

045-94-74233

 

електронна пошта:

sekretar@krasylivka-rada.gov.ua

Веб-сайт : (http://www.krasylivka-rada.gov.ua

Красилівська сільська рада Броварського району Київської області

Діловод сільської ради

Шафаренко Світлана Володимирівна

Тел..

045-94-74233

 

електронна пошта:

sekretar@krasylivka-rada.gov.ua

Веб-сайт : (http://www.krasylivka-rada.gov.ua

Красилівська сільська рада Броварського району Київської області

Головний бухгалтер сільської ради

Мельничук Валентина Володимирівна

Тел..

045-94-74299

 

електронна пошта:

sekretar@krasylivka-rada.gov.ua

Веб-сайт : (http://www.krasylivka-rada.gov.ua

 

              Сільський голова                                        Р.Л. Нагібіна

                                                                                                                       Додаток 2
  ЗАТВЕРДЖЕНО 
  Рішення сільської ради

від 26.09.2013
№456 ХХХ сесія - VІ скликання

З Р А З О К

Примірної форми інформаційної картки адміністративної послуги

( у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

____________________________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Адреса суб’єкта надання адміністративної послуги

2.

Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги

 

3.

Телефон/факс (довідки),адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

(назва,частина, стаття)

5.

Акти кабінету Міністрів України

(назва,дата та номер, пункт)

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

(назва,дата та номер, пункт)

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

(назва,дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

(фактичні підстави та умови)

9.

Вичерпний пере5лік документів, необхідних для отримання адміністративних послуг, а також вимоги до них

1.

2.

3.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 

11.

Платність( безоплатність надання адміністративної послуги)

 

У разі платності :

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1.

2.

2.

14.

Результати надання адміністративної послуги

 

15.

Способи отримання відповіді (результату)

 

16.

Примітка

 

Сільський голова                                        Р.Л. НагібінаДодаток 3 
  ЗАТВЕРДЖЕНО 
  Рішення сільської ради 
  від 26.09.2013 
№456 ХХХ сесія - VІ скликання

 

Примірна форма технологічної картки

____________________________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія, опис етапу надання адміністративної послуги ( виконує, бере участь, погоджує, затверджує)

Термін виконання   (днів)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

  

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги  -

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 


Сільський голова                                             Р.Л. Нагібіна

                                                                  КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                                                         БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ

      Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються Красилівською  сільською радою та її органами під час здійснення власних (самоврядних) повноважень органів місцевого самоврядування

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 3 липня 2009 року № 508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг»,  п.7 Тимчасового порядку надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 року №737,  сесія Красилівської сільської ради 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються Красилівською сільською радою та її виконавчими комітетом під час здійснення власних (самоврядних) та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування (додається).

2. Секретарю сільської ради Кононенко О.Е.  здійснити заходи щодо оприлюднення переліку адміністративних послуг, які надаються сільською радою та  її виконавчим комітетом.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Нагібіною Р.Л.

 

Сільський голова                                             Р.Л. Нагібіна

с. Красилівка

27.09.2011

№158  Х – VІ     


Comments