Добровільне об’єднання територіальних громад

                                                                                   КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                                     БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                                                                    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                                                                                                        Р І Ш Е Н Н Я

                          24.10.2017 року                                                                                   №99

                                         Про розгляд звернення Калинівського селищного голови

                                   щодо ініціювання добровільного об'єднання територіальних громад 

                Розглянувши звернення Калинівського селищного голови щодо ініціювання добровільного об'єднання територіальних громад             сіл Квітневе, Перемога, Скибин, смт.Калинівка Калинівської селищної ради, села Рожівка Рожівської сільської ради, села Красилівка Красилівської сільської ради в Калинівську об'єднану територіальну громаду Броварського району Київської області з центром у смт.Калинівка, відповідно ч.2 ст.6 Закону України  "Про добровільне обєднання територіальних громад", керуючись ст.40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий крмітет Красилівської сільської ради

                                                                                      ВИРІШИВ:

1. Вивчити пропозицію Калинівського селищного голови щодо ініціювання добровільного об'єднання територіальних громад та підготувати на сесію Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об'єднання територіальних громад на протязі не більше трьох  днів.

 


 

                                КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА        

                        БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 Про розгляд звернення Калинівського селищного голови щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад

Рішення № 686  ХХХХХІІ сесія  - VІ скликання від 22.07.2015

   

  

КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

 

Про відмову в наданні згоди щодо добровільного об'єднання

територіальних громад за пропозицією сільського голови с. Гоголів

 

19.05.2015 року  надійшла пропозиція від сільського голови села Гоголів Броварського району Київської області щодо добровільного об’єднання територіальних громад населених пунктів: с. Княжичі, с. Требухів, с. Переможець,   с. Красилівка, с. Плоске, с. 1 Травня, с. Світильня, с. Гребельки,  с. Кулаженці, с. Русанів. Адміністративний центр с. Гоголів, найменування територіальної громади: Гоголівська сільська територіальна громада. За розпорядженням сільського голови с. Красилівка була скликана позачергова сесія, де було прийнято рішення про вивчення пропозицій щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення. Відповідно до цього було затверджено порядок та вивчення пропозицій, проведено збори громадян села Красилівка по виборчих округах, на яких було доведено до відома пропозицією сільського голови села Гоголів Броварського району Київської області щодо добровільного об’єднання територіальних громад населених пунктів: с. Княжичі, с. Требухів, с. Переможець, с.Красилівка, с. Плоске, с. 1 Травня, с. Світильня, с. Гребельки,  с. Кулаженці, с. Русанів.  з адміністративним центром с. Гоголів.  Враховуючи   інформацію в опитувальних листах та результати громадських обговорень, керуючись вимогами Конституції України, вимогами п.21 ч. 1  ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», вимоги Закону України  «Про добровільне об'єднання територіальних громад», враховуючи задекларований в законі принцип добровільності об'єднання, сесія сільської ради дійшла висновку, що   запропонована пропозиція не відповідає волі громади села Красилівка та призведе до погіршення історичних, природних, етнічних, культурних чинників, які склалися в межах с. Красилівка,  призведе до погіршення реагування на звернення громадян, обмежить права громадян на участь у місцевому самоврядуванні, обмежень права громадян доступу до представницького органу у зв'язку з його віддаленістю, обмежить права громадян на учать у вирішенні питань місцевого значення, у зв'язку зі зменшенням кількості органів місцевого самоврядування, призведе до погіршення соціально-економічних чинників на території села та призвести до погіршення якості та доступності публічних послуг, що надаються територіальній громаді існуючими органами місцевого самоврядування, а також таке об'єднання є недоцільним, враховуючи суттєвий перспективний розвиток с. Красилівка, який було досягнуто за останні роки та у зв'язку з чим існує доцільна необхідність дотримуватися саме заходів розвитку с. Красилівка,  як самостійної територіальної громади та адміністративно-територіальної одиниці, сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА:

 1. Відмовити у наданні згоди на добровільне об'єднання територіальних громад за пропозицією сільського голови села Гоголів Броварського району Київської області щодо добровільного об’єднання територіальних громад населених пунктів: с. Княжичі, с. Требухів, с. Переможець, с.Красилівка, с. Плоске, с. 1 Травня, с. Світильня,  с. Гребельки,  с. Кулаженці, с. Русанів. Адміністративний центр с. Гоголів, найменування територіальної громади: Гоголівська сільська територіальна громада, оскільки   запропоноване об'єднання не відповідає волевиявленню громади села Красилівка.

  

                                          Сільський  голова                                                               Р.Л.Нагібіна 

 

с. Красилівка

22.06.2015

№677  ХХХХХ сесія VI скликання                                                                                                                        КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про звернення Гоголівського сільського голови

щодо ініціювання добровільного об’єднання

територіальних громад

 

           19.05.2015 року (вхідний номер №311) надійшла пропозиція від сільського голови села Гоголів Броварського району Київської області щодо добровільного об’єднання територіальних громад населених пунктів: с. Княжичі,              с. Требухів, с. Переможець, с.Красилівка, с. Плоске, с. 1 Травня, с. Світильня,                    с. Гребельки,  с. Кулаженці, с. Русанів. Адміністративний центр с. Гоголів, найменування територіальної громади:Гоголівська сільська територіальна громада. На виконання вимог Конституції України,Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог ч.2 ст.6 Закону України «Про об’єднання територіальних громад», сесія Красилівської сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

1.     Забезпечення вивчення пропозиції, яка надійшла від сільського голови с.Гоголів щодо добровільного об’єднання територіальних громад та забезпечити її громадське обговорення, враховуючи те, що пропозиція була розміщена в засобах масової інформації обговорення з моменту отримання пропозиції кінцевий термін обговорення встановити до 19 червня 2015 року.

2.     Затвердити порядок  проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад (додається).

3.     Для забезпечення громадського обговорення довести до відома громадян- мешканців села Красилівка  суть пропозиції шляхом розміщення на дошці оголошень, на офіційному сайті Красилівської сільської ради.

4.     Для фіксування результатів громадських обговорень запропонованої пропозиції впровадити Опитувальний листок.

5.     Доручити сільському голові с. Красилівка організувати робочу групу, яка є членами лічильної комісії за результатами обговорення.

6.     Передати результати громадських обговорень на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи або про відмову в наданні згоди.

7.     Виконання цього рішення покласти на постійні комісії сільської ради.

 

 

Сільський голова                                  Р.Л. Нагібіна

 

с. Красилівка

11.06.2015

№676 ХХХХХ сесія - VІ скликання
Методика формування спроможних територіальних громад
                                                                    Додаток 1


Реформа місцевого самоврядування України
Додаток 2


Comments