Цивільна оборона

ВИТЯГ ІЗ КОДЕКСУ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 224-VII від 14.05.2013
№ 353-VII від 20.06.2013}

 

Глава 10. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціяхКОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 224-VII від 14.05.2013
№ 353-VII від 20.06.2013}


 
Пам ятки по медичній допомозі
ПАМ ЯТКИ НАСЕЛЕННЮ ПІД ЧАС ПОДІЙ ПРИРОДНЬОГО ХАРАКТЕРУ


                                       ПАМ ЯТКИ НАСЕЛЕННЮ ПІД ЧАС ПОДІЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУВійськовослужбовцям Збройних Сил України держава гарантує: стабільне грошове забезпечення, одноразову матеріальну допомогу впродовж року, виплату грошового забезпечення на оздоровлення, щорічну відпустку (від 30 діб), професійне зростання, безкоштовне медичне обслуговування в закладах МО України та безоплатне щоденне триразове харчування під час несення служби в добовому наряді та при виконанні завдань з відривом від пункту постійної дислокації.

На виконання ст 28 ЗУ «Про військовий обов′язок і військову службу» зі змінами №1604-VII від  22.07.2014 року щодо відновлення на військовому обліку громадян України, які були раніше виключені з нього по досягненню граничного віку 1955-1973 р.н., та згідно з наказом Міністерства оборони України №342 від 09.06.2006 року, які не отримали військово-облікової спеціальності (ВОС998) Броварський об′єднаний міський військовий комісаріат пропонує вам з′явитись для відновлення на військовому обліку.

Детальнішу інформацію можете отримати за адресою: м. Бровари, бул. Незалежності 4а, тел 5-65-12, 5-45-33


                                                 КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

 Розділ XIV

 ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ 

 Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову службу 

Ухилення від призову на строкову військову службу -  карається обмеженням волі на строк до трьох років.

Стаття 336. Ухилення від призову за мобілізацією 

Ухилення від призову за мобілізацією -  карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів 

1. Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, -  карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

2. Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів -  карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

 Президент України                                        Л.КУЧМА

 м. Київ, 5 квітня 2001 року 
          N 2341-III

 


 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
Про військовий обов'язок і військову службу 

Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між  державою 
і  громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного
обов'язку щодо захисту Вітчизни.

Г л а в а  II
ПІДГОТОВКА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ 
Стаття 15. 
Призовний вік. Призов громадян України на строкову
           
військову службу
8. Після  набрання  чинності  Указом  Президента України щодо
проведення чергового призову:
Ø призовники, яким  надійшла  повістка   районного   (міського) 
військового  комісаріату  на  прибуття  до  призовної дільниці для
проходження призовної комісії,  зобов'язані прибути в  пункт  і  у
строк, зазначені в повістці;
Ø у разі  якщо  за  будь-яких  обставин  повістка  не надійшла, 
громадяни  призовного  віку  зобов'язані  з'явитися  до  призовної
дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового
призову, визначеного Указом Президента України;
Ø призовники, які  змінили  місце  проживання,  зобов'язані   в 
семиденний  строк  прибути  до  районного  (міського)  військового
комісаріату за новим місцем проживання для  взяття  на  військовий
облік;
Ø  керівники підприємств,   установ,  організацій  і  навчальних 
закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу
військових  комісаріатів  забезпечують своєчасне прибуття громадян
призовного віку до призовних дільниць.

Г л а в а  VI 

ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього 
3. Призовники та військово-зобов'язані після прибуття  до
нового місця проживання зобов'язані в семиденний  строк  стати  на
військовий
облік.
         Кодекс України про адміністративні правопорушення.                  

 

Стаття 210. Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу

Порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах -

тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {Стаття 210 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 2010-11 від 03.04.86, Законом№ 55/97-ВР від 07.02.97, в редакції Закону № 308/97-ВР від 04.06.97, із змінами, внесеними згідно із Законами № 2342-III від 05.04.2001, № 1014-V від 11.05.2007, № 2711-VI від 30.11.2010}

 

Стаття 210-1.  Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {Кодекс доповнено статтею 210-1 згідно із Законом № 2197-IV від 18.11.2004}

 

Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності

Умисне зіпсуття або недбале зберігання військовозобов'язаними і призовниками обліково-військових документів (військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць), яке спричинило їх втрату, -

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті або частиною першою статті 210 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {Стаття 211 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 2010-11 від 03.04.86, Законами № 55/97-ВР від 07.02.97, № 308/97-ВР від 04.06.97}

 

Стаття 211-1. Неявка на виклик у військовий комісаріат

Неявка громадян на виклик у військовий комісаріат без поважних причин для приписки до призовної дільниці -

тягне за собою накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. {Кодекс доповнено статтею 211-1 згідно з Указом ПВР № 2010-11 від 03.04.86, із змінами, внесеними згідно із Законом № 308/97-ВР від 04.06.97}

 

Стаття 211-2. Неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць

Неподання керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ та організацій, які здійснюють експлуатацію будинків, власниками будинків, органами місцевого самоврядування, яким делеговано ведення первинного обліку військовозобов'язаних і призовників, підрозділами по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності щорічно в строки, встановлені Міністерством оборони України, до відповідних районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, -

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {Кодекс доповнено статтею 211-2 згідно з Указом ПВР № 2010-11 від 03.04.86, із змінами, внесеними згідно із Законами № 55/97-ВР від 07.02.97, № 308/97-ВР від 04.06.97, № 2342-III від 05.04.2001}

 

Стаття 211-3. Прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку

Прийняття керівниками або іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на роботу (навчання) військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання, -

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {Кодекс доповнено статтею 211-3 згідно з Указом ПВР № 2010-11 від 03.04.86, із змінами, внесеними згідно із Законами № 55/97-ВР від 07.02.97, № 308/97-ВР від 04.06.97}

 

Стаття 211-4. Незабезпечення сповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці

Незабезпечення керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на вимогу військових комісаріатів сповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати або перешкода зазначених посадових осіб своєчасній явці громадян на збірні пункти чи призовні дільниці -

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {Кодекс доповнено статтею 211-4 згідно з Указом ПВР № 2010-11 від 03.04.86, із змінами, внесеними згідно із Законами № 55/97-ВР від 07.02.97, № 308/97-ВР від 04.06.97}

 

Стаття 211-5. Несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати

Несвоєчасне подання керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ і організацій, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власниками будинків у військові комісаріати і органи місцевого самоврядування, на які покладено ведення первинного обліку військовозобов'язаних і призовників, домових книг, карток реєстрації місця проживання і обліково-військових документів (військових квитків, посвідчень про приписку до призовних дільниць) на жильців, які є віськовозобов'язаними або призовниками, для оформлення взяття на військовий облік або зняття з обліку, а також несповіщення їх про виклик у військові комісаріати -

тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {Кодекс доповнено статтею 211-5 згідно з Указом ПВР № 2010-11 від 03.04.86; із змінами, внесеними згідно із Законами № 55/97-ВР від 07.02.97, № 308/97-ВР від 04.06.97, № 2342-III від 05.04.2001, № 1276-VI від 16.04.2009}

 

Стаття 211-6. Неподання відомостей про військовозобов'язаних і призовників

Неподання відомостей про всіх військовозобов'язаних і призовників, визнаних інвалідами незалежно від групи інвалідності, посадовими особами медико-соціальних експертних комісій, на яких покладено обов'язок подавати такі відомості у військові комісаріати, -

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання посадовими особами державних органів реєстрації актів цивільного стану районним (міським) військовим комісаріатам відомостей про зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища, імені, по батькові про внесення до актових записів цивільного стану змін про дату і місце їх народження, а також про випадки реєстрації смерті військовозобов'язаних і призовників -

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою абодругою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {Кодекс доповнено статтею 211-6 згідно з Указом ПВР № 2010-11 від 03.04.86, із змінами, внесеними згідно із Законами № 55/97-ВР від 07.02.97, № 308/97-ВР від 04.06.97, № 2342-III від 05.04.2001, № 1410-IV від 03.02.2004} {Статтю 212 виключено на підставі Закону № 2354-12 від 15.06.92}

 

Стаття 212-1. Повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини

Утаювання обставин, що перешкоджають реєстрації шлюбу, або повідомлення завідомо неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану -

тягне за собою накладення штрафу від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Несвоєчасна без поважної причини реєстрація батьками народження дитини в державних органах реєстрації актів цивільного стану -

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; {Кодекс доповнено статтею 212-1 згідно із Законом № 2547-12 від 07.07.92, із змінами, внесеними згідно із Законами № 55/97-ВР від 07.02.97, № 2342-III від 05.04.2001, в редакції Закону № 1410-IV від 03.02.2004}

 

Стаття 212-2. Порушення законодавства про державну таємницю

Порушення законодавства про державну таємницю, а саме:

1) недодержання встановленого законодавством порядку передачі державної таємниці іншій державі чи міжнародній організації;

2) засекречування інформації:

про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту;

про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися та загрожують безпеці громадян;

про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти та культури населення;

про факти порушень прав і свобод людини і громадянина;

про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

іншої інформації, яка відповідно до законів та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути засекречена;

3) безпідставне засекречування інформації;

4) надання грифа секретності матеріальним носіям конфіденційної або іншої таємної інформації, яка не становить державної таємниці, або ненадання грифа секретності матеріальним носіям інформації, що становить державну таємницю, а також безпідставне скасування чи зниження грифа секретності матеріальних носіїв секретної інформації;

5) порушення встановленого законодавством порядку надання допуску та доступу до державної таємниці;

6) невжиття заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та незабезпечення контролю за охороною державної таємниці;

7) провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, без отримання в установленому порядку спеціального дозволу на провадження такої діяльності, а також розміщення державних замовлень на виконання робіт, доведення мобілізаційних завдань, пов'язаних з державною таємницею, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, яким не надано спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею;

8) недодержання вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці під час здійснення міжнародного співробітництва, прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства та проведення роботи з ними;

9) невиконання норм і вимог криптографічного та технічного захисту секретної інформації, внаслідок чого виникає реальна загроза порушення її конфіденційності, цілісності і доступності,-

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {Кодекс доповнено статтею 212-2 згідно із Законом № 1080-XIV від 21.09.99; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1703-IV від 11.05.2004, № 1180-VI від 19.03.2009, № 3775-VI від 22.09.2011}

 

Стаття 212-3. Порушення права на інформацію та права на звернення

Неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації" та "Про засади запобігання і протидії корупції", -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ненадання доступу до судового рішення або матеріалів справи за заявою особи, а також інше порушення Закону України "Про доступ до судових рішень" -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше порушення Закону України "Про звернення громадян" -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою - шостою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин. {Кодекс доповнено статтею 212-3 згідно із Законом № 676-IV від 03.04.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами № 3262-IV від 22.12.2005, № 2938-VI від 13.01.2011, № 2939-VI від 13.01.2011, № 3207-VI від 07.04.2011, № 5076-VI від 05.07.2012, в редакції Закону № 1170-VII від 27.03.2014}

 

Стаття 212-4. Порушення законодавства в галузі державного експортного контролю

Порушення законодавства в галузі державного експортного контролю, а саме:

1) проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно здійснення експорту товарів військового призначення, а також товарів подвійного використання, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено часткове ембарго, без отримання відповідного позитивного висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю;

2) неподання або несвоєчасне подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, звітів та відповідних документів про підсумки проведення переговорів, зазначених у пункті 1 цієї статті, а також про фактично здійснені міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного використання на підставі отриманих дозволів чи висновків, а також про використання цих товарів у заявлених цілях;

3) навмисне знищення документів, пов'язаних з укладанням чи виконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, на підставі яких були отримані дозволи, висновки чи міжнародні імпортні сертифікати, до закінчення строку їх зберігання, передбаченого законом, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Кодекс доповнено статтею 212-4 згідно із Законом № 749-IV від 15.05.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

 

Стаття 212-5. Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію

Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, що призвело до розголошення такої інформації, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від шістдесяти до ста шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від сорока до ста сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста шістдесяти до двохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Кодекс доповнено статтею 212-5 згідно із Законом № 1703-IV від 11.05.2004; із змінами, внесеними згідно із Законами № 3775-VI від 22.09.2011, № 1170-VII від 27.03.2014}
 

Розпорядження сільського голови з основної діяльності протягом 2014 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №31 від 25.07.2014 року "Про скликання чергової ХХХХІ сесії  VI скликання" 

КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
25.07.2014 №31 

Про скликання чергової 
ХХХХІ сесії VI скликання

Скликаю чергову ХХХХІ сесію VI скликання на 15.08.2014 року о 15.00 годині в приміщенні сесійного залу Красилівської сільської ради з повісткою денною: 
1.     Про уточнення бюджету на 2014 рік.
2.   Розгляд заяв та звернень. 
3.   Різне. 

Сільський голова Р.Л. Нагібіна

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №30 від 16.07.2014 року "Про створення робочої групи Красилівської сільської ради"

                                                                                                                          КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
                                                                                                         БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                                                                       16.07.2014 №31 

Про створення робочої групи 
Красилівської сільської ради

З метою забезпечення збору коштів на потреби військовослужбовців з села Красилівка, задіяних в АТО або призвані під час мобілізації, 

1. Створити робочу групу з активу громади села Красилівка (далі – список), що додається.

2. Відповідальним членам робочої групи встановити скриньки для збору благодійних внесків в усіх закладах торгівлі, які знаходяться на території села Красилівка.

3. Відповідальним членам робочої групи забезпечити збір коштів, координувати потреби військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції або призвані під час мобілізації та членів їх сімей, за потреби.

4. Інформування приймальної голови Броварської районної державної адміністрації (тел. 5-40-88, 6-27-00), сільського голови (тел. 097-325-7901), у випадку надзвичайної ситуації - терміново.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника робочої групи Скидана Сергія Олексійовича.

Сільський голова Р.Л. Нагібіна 

Додаток 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження сільського голови від 16 липня 2014 № 31 

Список робочої групи 

1. Скидан Сергій Олексійович – керівник групи

2. Резніченко Олександр Вікторович

3. Самсоненко Олексій Михайлович

4. Дяченко Валентин Миколайович


РОЗПОРЯДЖЕННЯ №29 від 04.07.2014 року " Про створення робочої групи Красилівської сільської ради"

 КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                   РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                                                                                                                                                     04.07.2014 №29 
Про створення робочої групи 
Красилівської сільської ради

З метою забезпечення безперебійної роботи Красилівської сільської ради, її взаємодії з Броварською РДА, оперативного реагування на можливі надзвичайні події, інші ситуації, що потребують невідкладних рішень з боку сільської ради, враховуючи те, що військовослужбовці з села Красилівка задіяні в АТО або призвані під час мобілізації: 

1. Створити робочу групу Красилівської сільської ради для взаємодопомоги військовослужбовцям, задіяних в АТО або призваних під час мобілізації (далі – список), що додається.

2. Відповідальним членам робочої групи зробити акти обстеження матеріально – побутових умов сім'ї, військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції або призвані під час мобілізації.

3. Інформування приймальної голови Броварської районної державної адміністрації (тел. 5-40-88, 6-27-00) та керівних працівників райдержадміністрації за вказаними телефонами, у випадку надзвичайної ситуації - терміново.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова Р.Л. Нагібіна

Додаток 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження сільського голови від 04 липня 2014 № 29

Список робочої групи 
Красилівської сільської ради

1. Нагібіна Р.Л. – сільський голова 
2. Гейко Валентина Миколаївна – начальних військового обліку Красилівської сільської ради 
3. Кононенко О.Е. – секретар Красилівської сільської ради 
4. Міщенко Г.І. – депутат Красилівської сільської ради 
5. Дяченко О.В. – депутат Красилівської сільської ради 
6. Москаленко С.Г. – депутат Красилівської сільської ради 
7. Менжега Є.М. – депутат Красилівської сільської ради 
8. Цвілюк С.С. – депутат Красилівської сільської ради 
9. Марченко Н.Г. – депутат Красилівської сільської ради 
10. Рогач Г.І. - депутат Красилівської сільської ради


РОЗПОРЯДЖЕННЯ №28 від  02.07.2014 року  " Про відбування громадських робіт"  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ №26  від 20.06.2014 року   "Про скликання чергової ХХХХ сесії VI скликання"
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 23 від  16.06.2014 року  "Про вшанування пам’яті  жертв війни в України"
РОЗПОРЯДЖЕННЯ №22 від  13.06.2014 року " Про проходження виробничої практики" 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 20 від 08.05.2014 року  "Про скликання чергової  ХХХІХ сесії VI скликання"
РОЗПОРЯДЖЕННЯ №18 від 18.03.2014 року  " Про відбування громадських робіт"                                                                          
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ №16 від 11.03.2014 року " Про відбування громадських робіт"    
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 15 від  07.03.2014 року "Про скликання чергової  ХХХVІІІ сесії VI скликання"
  РОЗПОРЯДЖЕННЯ №12 від 27.02.2014 року " Про відбування громадських робіт"    
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 9 від  19.02.2014 року " Про оголошення в Україні дня жалоби" 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ №8 від  17.02.2014 року "Про приватизацію квартири в селі Красилівка по вулиці Енергетиків"
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 7 від  13.02.2014 року "  Про обмеження споживання газу"
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 6 від  10.02.2014  року "Про ситуацію на  техногенеруючих об’єктах"
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5 від  10.02.2014 року "Про скликання чергової  ХХХVІ сесії VI скликання"
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 4 від  27.01.2014 року  " Про відбування громадських робіт"  

Comments