Документи

№ 78 від 24.03.2011 "Про Зміни до Плану підготовки регуляторних актів Красилівської сільської ради на 2011 рік."

опубліковано 7 лип. 2011 р., 02:28 Секретар сільради   [ оновлено 7 лип. 2011 р., 02:38 ]


КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про Зміни до Плану підготовки регуляторних актів Красилівської сільської ради на 2011 рік.

У відповідності до вимог статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, керуючись частинами 22,23,25,42,44, статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія Красилівської сільської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Зміни до Плану підготовки регуляторних актів Красилівської сільської ради на 2011 рік, що додаються.
 2. Виконкому Красилівської сільської ради забезпечити підготовку регуляторних актів сільської ради в терміни, визначені Планом.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології.
 4. Визначити адресу офіційного оприлюднення регуляторних актів, прийнятих Красилівською сільською радою: офіційний сайт Красилівської сільської ради www. krasylivka-rada.gov.ua
 5. Проекти чинних рішень винести на розгляд сесій.

Сільський голова Р.Л.Нагібіна

с.Красилівка
24.03.2011
№78 VІ-VІ

Додатки:
Додаток 1. Змінений план підготовки регуляторних актів...

№ 121 VIII – VI від 25.05.2011 "Про затвердження цільової Програми по забезпеченню виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»"

опубліковано 5 лип. 2011 р., 22:17 Адміністратор домена   [ оновлено 5 лип. 2011 р., 23:00 користувачем Секретар сільради ]


КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження цільової Програми
по забезпеченню виконання Закону України
«Про доступ до публічної інформації»


Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Красилівської селищної ради та комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін, керуючись вимогами пункту 2, частини 1, статті 3, Закону України «Про доступ до публічної інформації», пункту 22, частини 1, статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Красилівська сільська рада

ВИРІШИЛА:
 1. Затвердити цільову Програму по забезпеченню виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» - Додаток – 1.
 2. При внесенні змін до Бюджету Красилівської сільської ради на 2011 рік передбачити кошти в розмірі 3600,00 грн. на фінансування Програми. – Додаток – 2.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін.


Сільський голова Р.Л. Нагібіна

с. Красилівка
25.05.2011
№121 VIII – VI

Додатки:
Додаток 1. Цільова програма по забезпеченню виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Додаток 2. Про розмір витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію
Додаток 3. Зразок інформаційного запиту
Додаток 4. Зразок супровідного листа до інформаційного запиту
Додаток 5. Порядок доступу до публічної інформації у Красилівській сільській раді

Положення про постійні комісії Красилівської сільської ради VІ скликання

опубліковано 8 черв. 2011 р., 01:00 Адміністратор домена   [ оновлено 8 черв. 2011 р., 01:19 користувачем Секретар сільради ]

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії
Красилівської сільської ради VІ скликання

Розділ І
Загальні положення

 1. Це Положення розроблено на виконання Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування», інших законів України, відповідно до Статуту територіальної громади села Красилівка з метою визначення порядку організації роботи постійних комісій Красилівської сільської ради (далі ради).
 2. Постійні комісії ради є органами ради, що збираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відома, здійснення контролю за виконання рішень ради та її виконавчого комітету. Організаційне, методичне, технічне, інформаційне і матеріальне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий комітет ради.
 3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Усі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільським голова, секретар ради.
 4. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
 5. Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед нею.
 6. Постійні комісії з питань, які належать до їх компетенції, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ організацій та їх філіалів і відділень незалежно від форми власності, необхідні матеріали і документи.
 7.  Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом сільської ради та цим Положенням.

Розділ ІІ
Функції та повноваження постійних комісій

 1. Функції постійних комісій
  1. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою :
  • попередньо розглядають проекти планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку території сільської ради, місцевого бюджету, а також звіти про їх виконання;
  • вивчають та готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально – культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради;
  • розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;
  • попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонують для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань;
  • за дорученням ради, голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ чи організацій, їх філій незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету;
  • здійснюють контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
 2. Перелік постійних комісій
  • Комісія з питань планування, бюджету, фінансів і цін;
  • Комісія з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології;
  • Комісія з питань реформування економіки підприємництва середнього та малого бізнесу;
  • Комісія з питань освіти,культури,охорони здоров'я, материнства і дитинства та соціального захисту населення.
 3. Повноваження постійних комісій
3.1 Комісія з питань планування, бюджету, фінансів і цін розглядає та надає рекомендації щодо:
 • проектів програм економічного та соціального розвитку територіальної громади села Красилівка та її фінансового забезпечення;
 • проекти місцевого бюджету, бюджетні запити головного розпорядників коштів та погоджує його зміни, готує висновки і рекомендації з цих питань;
 • звіти про виконання місцевого бюджету;
 • подання постійних комісій з пропозиціями щодо виділення додаткових коштів для фінансування організацій, установ та інших органів;
 • інші питання, доручені радою, сільським головою.
3.2 Комісія з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології розглядає та надає рекомендації щодо:
 • проектів програм розвитку сільського господарства на селі та його галузей;
 • питань створення умов для стабілізації та ефективного розвитку аграрного сектора;
 • пропозиції стосовно створення сприятливих умов для розвитку та функціонування різних організаційно – правових форм господарювання;
 • питань запровадження сучасних механізмів і методів формування ринку сільськогосподарської продукції та можливостей для реалізації сільськогосподарської продукції особистих підсобних господарств;
 • проектів програм комплексного розвитку сільських територій та розв’язання соціальних проблем на селі;
 • питань регулювання земельних відносин;
 • питань організації землеустрою, питання розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад;
 • програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель;
 • питань інвентаризації орних земель, що знаходяться у користуванні господарств усіх форм власності, їх оподаткування та надходження коштів до бюджету;
 • питань ефективного використання земель несільськогосподарського призначення;
 • природоохоронних програм;
 • питання щодо встановлення правил користування водозбірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, джерел водопостачання, визначення зон санітарної охорони, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;
 • питання, пов’язані зі станом екології та безпекою життєдіяльності людини, за дорученням ради або за своєї ініціативи;
 • питання щодо надання та скасування дозволу на спеціальне використання природних ресурсів села, готує проекти рішень ради;
 • проектів питань індивідуального житлового будівництва на селі;
 • питань затвердження відповідно до чинного законодавства правил забудови і благоустрою села.
 • інших питань, які належать до компетенції ради.
3.3. Комісія з питань реформування економіки підприємництва середнього та малого бізнесу розглядає та надає рекомендації щодо:
 • питань діяльності підприємств та установ на території села, готує висновки і рекомендації;
 • питань промислової політики, політику у сфері транспорту, зв’язку;
 • питань збалансованого економічного і соціального розвитку територіальної громади села;
 • питань стану сприяння інвестиційної діяльності на селі;
 • питань соціально – економічного розвитку села і сприяє реалізації заходів у цьому напрямку;
 • питань контролю за виконання рішень ради за напрямками діяльності комісії, власних рішень.
3.4 Комісія з питань освіти,культури,охорони здоров'я, материнства і дитинства та соціального захисту населення розглядає та надає рекомендації щодо:
 • питання та проекти рішень щодо фінансування сфери соціального захисту населення, працевлаштування та створення нових робочих місць, у тому числі і для інвалідів;
 • проекти програм та заходи, спрямовані на всебічну реабілітацію інвалідів, інтеграцію інвалідів у суспільство;
 • проекти програми соціального захисту та зайнятості населення;
 • пропозиції та проекти рішень ради щодо фінансування галузі охорони здоров’я та дитячих закладів;
 • проекти рішень ради щодо затвердження програм покращання медичного обслуговування населення, матеріального забезпечення лікувальних закладів, реконструкції мед амбулаторії;
 • проекти програм щодо розвитку освіти;
 • питання освіти дітей – сиріт та дітей, що залишилися без опіки батьків у закладах освіти;
 • питань розвитку культури, збереження історичної спадщини та пам’яток культури в селі, питання стосовно розвитку мережі, відновлення матеріально – технічної бази закладів культури;
 • проектів програм щодо розвитку культури, історичної спадщини, духовності;
 • питань цільового відродження осередків традиційної народної творчості, національно – культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
 • питань контролю за виконання рішень ради за напрямками діяльності комісії, власних рішень;
 • інших питань у межах компетентності ради.

Розділ ІІІ
Організація роботи постійної комісії ради


1. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії, який обирається радою на її засіданні відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради за пропозицією сільського голови.
2. Голова комісії

Голова комісії:
 • скликає і веде засідання комісії,
 • дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання
 • забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, політичних партій, громадських об'єднань, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівців,
 • представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами,
 • організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії,
 • інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісії;
 • інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та результати розгляду рекомендацій посадовими особами.
Голови постійних комісій здійснюють перспективне (на один рік) планування робочої комісії. План роботи погоджується сільським головою.

2.1. Спільні засідання постійних комісій проводять їх головами за домовленістю між собою. Висновки та рекомендації при цьому підписують голови відповідних комісій.
2.2. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

3. Заступник голови комісії

Заступник голови комісії обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.

3.1 Заступник голови комісії :
 • надає допомогу голові у організації роботи комісії, а за відсутності голови або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин здійснює повноваження голови комісії;
 • здійснює контроль за виконання висновків і рекомендацій комісії;
 • узагальнює матеріали для розгляду питань на засіданні комісії.
4. Секретар постійної комісії

Секретар постійної комісії обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.

4.1 Секретар комісії:
 • надсилає членам комісії повідомлення про час і місце проведення засідань та інших заходів комісії;
 • за відсутністю голови комісії та його заступників скликає та головує на засіданні комісії;
 • складає і підписує протоколи засідань комісії;
 • забезпечує складання плану роботи постійної комісії;
 • веде діловодство постійної комісії, підписує разом з головою постійної комісії протоколи її засідання;
 • веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданнях;
 • контролює виконання рішень постійної комісії та забезпечення членів постійної комісії необхідними документами і матеріалами;
 • контролює виконання планів роботи постійної комісії.
5. Члени постійних комісій

Члени постійних комісій обираються радою на строк її повноважень.

5.1 Члени постійних комісій мають право:
 • вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях постійних комісій будь – якого питання, що належить до їх відання;
 • брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків (пропозиція члена постійної комісії, на його вимогу, повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії);
 • викласти свою окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку постійної комісії.
5.2 Члени постійних комісій зобов’язані:
 • бути присутніми на засіданнях постійної комісії та їх підкомісій, до складу яких вони входять;
 • брати участь у роботі постійних комісій;
 • дотримуватись порядку на засіданнях постійної комісій;
 • виконувати доручення, визначені головою постійної комісії або рішеннями постійної комісії ради;
 • інформувати комісію про результати виконання доручень постійних комісій.
6. Спільні засідання комісій

Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови розглядатися на спільних засіданнях цих комісій. Протоколи (висновки і рекомендації), прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами та секретарями відповідних постійних комісій.


7. Організація засідань постійної комісії

Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються за необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь не менше як половина депутатів від загального складу комісій. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійних комісій проводиться закрите засідання. Для здійснення звукозапису, відеозйомок потрібна згода постійної комісії. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені особи. Депутат ради може брати участь у роботі постійної комісії, до складу якої він не входить, з правом дорадчого голосу. Постійна комісія може позбавити такого депутата можливості бути присутнім на засіданні комісії, якщо він свою поведінкою перешкоджає її роботі. За рішенням постійних комісій на їх засіданнях може проводитися розгляд питань, що належать до їх компетенції. Засідання протоколюються.


Для проведення засідань постійна комісія визначає кворум, який не може бути меншим ніж половина загального складу постійної комісії. Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення.


У протоколі зазначаються:
 • номер протоколу, час проведення;
 • прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, список запрошених осіб;
 • порядок денний засідання;
 • розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених, які виступили під час обговорення, та короткий зміст їх виступів;
 • назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;
 • результати голосування з питань денного, у тому числі поіменне, якщо таке проводилося;
 • прийняті рішення, рекомендації, висновки.
Протоколи засідань постійних комісій зберігаються у встановленому порядку і за зверненням депутата ради надаються для ознайомлення.

Засідання постійної комісії скликає голова комісії відповідно до затвердженого плану роботи за дорученням ради або за власною ініціативою, але не рідше одного разу на місяць.

План роботи постійних комісій складається головою комісії, заступником та секретарем з урахуванням пропозицій членів комісії і затверджується на засіданні постійної комісії.

Додатково до порядку денного можуть бути включені питання термінового характеру, якщо на цьому наполягає не менш як половина присутніх на засіданні членів постійної комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійної комісії готують висновки і рекомендації, зазначені документи надсилаються органам та посадовим особам, які брали участь у засіданні постійної комісії.

Оприлюднення відповідних документів постійних комісій здійснюється за рішенням цих комісій (про що обов’язково зазначається в документі) та за погодженням із сільським головою.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результат розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. За результатами засідання ці особи підписують відповідні рішення комісії та протоколи.Секретар сільської ради Кононенко О.Е.

Положення про виконавчий комітет Красилівської сільської ради VІ скликання

опубліковано 8 черв. 2011 р., 00:50 Адміністратор домена   [ оновлено 8 черв. 2011 р., 00:59 користувачем Секретар сільради ]

ПОЛОЖЕННЯ
про виконавчий комітет
Красилівської сільської ради VІ скликання

Розділ І
Загальні положення
 1. Положення про виконавчий комітет Красилівської сільської ради (далі Положення) розроблено на виконання законів України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», відповідно до статуту територіальної громади села Красилівка, Регламенту діяльності Красилівської сільської ради та визначає загальний порядок організації роботи виконавчого комітету Красилівської сільської ради.
 2. Виконавчий комітет Красилівської сільської ради (далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом сільської ради, який утворюється Красилівської сільською радою на її строк повноважень для здійснення організаційно – правового, інформаційного, аналітичного, матеріально – технічного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяння взаємодії і зв’язків сільської ради з територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
 3. Сільська рада за пропозицією сільського голови визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету сільської ради.
 4. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, секретаря виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, та інших осіб.
 5. До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.
 6. Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський голова. Організацію роботи виконавчого комітету ради забезпечує секретар виконавчого комітету ради. У виконавчому комітеті ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради.
 7. У разі відсутності сільського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків роботу виконавчого комітету організовує секретар.
 8. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих , хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконання обов’язків членів виконавчого комітету, за рахунок котів відповідного місцевого бюджету.
 9. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законом для сільського голови.
 10. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольний раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідними органам виконавчої влади.
 11. Після закінчення повноважень сільського голови ради її виконавчий комітет здійснює повноваження до сформованого нового складу виконавчий комітет.
 12. Організація діяльності виконавчого комітету ради визначається статутом територіальної громади села, Регламентом діяльності сільської ради та Положенням, затвердженим рішенням сесії ради.
 13. Виконавчий комітет правомочний вирішувати питання, що належать до компетенції виконавчих органів ради, здійснює функції управління відповідно до чинного законодавства, є незалежним у виборі форм і методів своєї діяльності, організації виконання власних рішень, рішень ради, органів законодавчої та виконавчої влади.
 14. Робота виконавчого комітету будується планово на основі колегіальності, гласності і відкритості, з урахуванням громадської думки та персональної відповідальності у вирішенні питань.

Розділ ІІ

Формування виконавчого комітету

 1. Кандидатури членів виконавчого комітету та секретаря виконавчого комітету виносяться на розгляд сесії ради.
 2. Внесені на розгляд ради кандидатури секретаря та членів виконавчого комітету обговорюються на засіданні ради, рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.
 3. Якщо запропонована сільським головою кандидатура не отримала підтримки необхідної більшості депутатів, сільський голова у десятиденний термін представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.

Розділ ІІІ
Повноваження виконавчого комітету Красилівської сільської ради

 1. Повноваження виконавчого комітету, порядок їх діяльності визначаються конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативними актами, рішеннями сільської ради, Регламентом роботи сільської ради та цим Положенням.
 2. Виконавчий комітет сільської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування» до відання виконавчих органів ради.
 3. Виконавчий комітет ради:
  • попередньо розглядати проекти місцевих програм соціально – економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
  • координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
  • має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів влади ради, а також їх посадових осіб.
 4. Для забезпечення підготовки сесії ради, роботи постійних комісій та депутатів ради, виконавчий комітет:
  • здійснює правові та організаційно – технічні заходи з підготовки і проведення сесій, а також роботи постійних комісій;
  • здійснює правове та організаційно – інформаційне забезпечення діяльності депутатів;
  • проводить реєстрацію депутатів під час проведення сесій ради;
  • організовує узагальнення депутатських запитів, запитань та звернень, веде їх облік і здійснює контроль за їх реалізацію;
  • веде діловодство ради;
  • забезпечує своєчасне доведення рішень ради до відома виконавців;
  • організовує узагальнення доручень виборців, веде їх облік і здійснює контроль за їх виконанням;
  • бере участь у підготовці нарад, семінарів, зустрічей, а також інших заходів, здійснюваних радою, постійними комісіями;
  • вивчає питання, пов’язані з адміністративно – територіальним устроєм села для внесення пропозицій раді;
  • у межах повноважень, згідно з Положенням про виконавчий комітет розробляє проекти рішень;
  • розглядає за дорученням сільського голови звернення, адресовані раді, веде їх облік, готує за ними відповідні довідки та пропозиції, сприяє депутатам ради в вирішенні цих питань;
  • здійснює організаційно – технічні заходи з підготовки та проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, а також виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад та інших органів місцевого самоврядування;
  • виконує інші повноваження, що випливають із рішень ради чи процедурних доручень ради.

Розділ ІV
Нормативно-правові акти виконавчого комітету


 1. Виконавчий комітет сільської ради в межах своїх повноважень на своїх засіданнях, які є правомочними за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету, приймає рішення.
 2. Рішення виконавчого комітету приймаються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським головою. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконкому, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд відповідної ради. Рішення виконкому з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.
 3. Рішення виконавчого комітету, прийняті в межах його компетенції, обов’язкові до виконання всіма розташованими на території села підприємствами й установами незалежно від їх організаційно – правових форм, а також органами місцевого самоврядування і громадянами.
 4. Сільський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.
 5. Розпорядження набирає чинності з дати його підписання, якщо інше не визначено самим актом.
 6. Розпорядження реєструється діловодом і направляються за призначенням не пізніше ніж на третій день після підписання.
 7. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або законом України визнаються незаконними в судовому порядку.

Розділ V
Організація роботи виконавчого комітету

 1. Для забезпечення організації роботи сільський голова своїм розпорядженням здійснює розподіл функціональних обов’язків виконавчого комітету.
 2. Організацію роботи виконавчого комітету забезпечує секретар виконавчого комітету відповідно до розпорядження сільського голови щодо розподілу обов’язків.
 3. Планування роботи виконавчого комітету є одним із засобів роботи виконавчого комітету сільської ради встановлює сільський голова.
 4. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є засідання.
 5. Організацію контролю та роботи з документами у виконкомі здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства та цього Положення.

Розділ VІ
Порядок планування роботи виконавчого комітету

 1. Робота виконавчого комітету проводиться за річним та квартальним планами роботи, які затверджуються рішенням виконкому.
 2. Планування здійснюється виходячи з основних показників програми соціально – економічного розвитку села, розроблених і затверджених рішенням сесій сільської ради заходів, цільових програм, плану роботи сільської ради.
 3. Плани роботи виконавчого комітету включають проведення засідань виконавчого комітету, нарад, комісій, організаційно – масових заходів, питань роботи з кадрами, заходи щодо виконання Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, програм соціально – економічного розвитку та спрямовані на реалізацію регіональної політики здійснення власних та делегованих повноважень органів виконавчої влади.
 4. Плани роботи готуються секретарем сільської ради з урахуванням пропозицій членів виконкому, керівників підприємств, організацій, установ, розташованих на території ради не пізніше як за 15 днів до початку наступного року або кварталу, і вносяться на розгляд виконкому.
 5. У річному плані визначаються:
  • Перелік завдань та заходів на наступний рік;
  • Відповідальні за виконання робіт;
  • Терміни виконання робіт, проведення оцінки та звітності;
  • Результативні показники виконання плану;
  • Необхідне фінансування.

Розділ VІІ
Засідання виконавчого комітету

 1. Проведення засідань виконавчого комітету здійснюється в міру необхідності, але не менше одного разу на місяць і є правомірним, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
 2. Засідання виконавчого комітету скликається сільським головою. У разі відсутності сільського голови чи неможливості здійснення ним цієї функції засідання виконавчого комітету скликається секретарем.
 3. Планові засідання проводяться один раз на місяць, як правило в другій половині місяця.
 4. На розгляд виконавчого комітету виносяться питання: соціально – економічного розвитку села; бюджету та фінансів, управління майном, приватизації та підприємництва, розвитку гуманітарної сфери, обслуговування населення, охорони довкілля, забезпечення законності та правопорядку.
 5. Документи з питань, що виносяться на розгляд виконкому, надаються секретарем виконавчого комітету сільському голові за три дні до засідання.
 6. Ці документи включають:
  • Проект порядку денного засідання із зазначенням доповідачів;
  • Список осіб, які запрошуються на засідання виконкому;
  • Проект рішення виконкому.
 7. Підготовка проекту порядку денного засідання виконкому здійснюється із урахуванням пропозицій членів виконавчого комітету.
 8. Підготовку порядку денного засідання виконавчого комітету, список осіб, які запрошені на засідання, забезпечує секретар виконавчого комітету.
 9. У проектах рішеннях стисло викладається суть питання, визначаються конкретні питання, виконавці та строк виконання, особи, які здійснюють контроль.
 10. Підготовлені на розгляд виконкому матеріали секретар виконавчого комітету надає сільському голові і запрошеним на засідання.
 11. У засіданні можуть брати участь депутати районної ради, запрошені представники органів виконавчої влади, громадських об’єднань.
 12. Під час засідання виконавчого комітету ведеться протокол, який є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття відповідних рішень, рекомендацій чи висновків засідання.
 13. У протоколі зазначається:
  • Номер протоколу, дата і місце проведення засідання»
  • Прізвище головуючого на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні, із зазначенням причин їх відсутності;
  • Порядок денний засідання;
  • Розглянуті питання порядку денного, список виступаючих та короткий зміст їх виступів;
  • Результати голосування з питань порядку денного, в тому числі поіменного, якщо таке проводилося;
  • Прийняті рішення, рекомендації, висновки.
 14. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету шляхом поіменного відкритого голосування з урахуванням зауважень та пропозицій. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд сільської ради.
 15. За результатами засідання виконавчого комітету доопрацьовується із урахуванням зауважень, доповнень, змін і поправок, висловлених на засіданні, перевізовується і подається на підпис сільському голові не пізніше як на третій день після засідання.
 16. Протокол засідання виконавчого комітету оформляється секретарем виконавчого комітету протягом 14 днів і підписується сільським головою.
 17. Прийняті і підписані рішення ставляться до відома організаціям та виконавцям (за списком особи, що подає проект рішення) не пізніше як у десятиденний термін.
 18. Контроль за виконанням рішень засідань виконавчого комітету забезпечує секретар виконавчого комітету.


Секретар сільської ради Кононенко О.Е.

Регламент Красилівської сільської ради Броварського району Київської області VI скликання

опубліковано 8 черв. 2011 р., 00:42 Адміністратор домена   [ оновлено 8 черв. 2011 р., 00:49 користувачем Секретар сільради ]

РЕГЛАМЕНТ
Красилівської сільської ради
Броварського району
Київської області
VI скликання

Регламент Красилівської сільської ради Броварського району Київської області (далі – ради) встановлює порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб.

Контроль за дотримання Регламенту Красилівської сільської ради Броварського району Київської області VI скликання (далі – Регламент) покладається на сільського голову.

Розділ І
Загальні положення

Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі Законом) сільська рада є органом місцевого самоврядування Красилівської територіальної громади з власною компетенцією, у межах якої діє самостійно. Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах

Рада складається з депутатів, обраних відповідно до Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Загальний склад ради (кількість депутатських мандатів) визначається радою попереднього скликання відповідно до Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». Сільський голова обирається безпосередньо територіальною громадою села Красилівка на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на чотири роки в порядку, визначеному Законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі, очолює виконавчий комітет Красилівської сільської ради та головує на її засіданнях.

Сільська рада утворює й обирає постійні та інші комісії. За поданням сільського голови обирається секретар сільської ради. Рада утворює виконавчий комітет, визначає його кількість і затверджує персональний склад.

Повноваження Красилівської сільської ради, сільського голови, виконавчого комітету ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Термін повноваження Красилівської сільської ради - чотири роки.

У своїй діяльності Красилівська сільська рада керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, Регламентом та рішеннями ради.

Сільська рада в межах своєї компетенції самостійно вирішує питання місцевого самоврядування, виходячи з інтересів Красилівської територіальної громади та здійснює від її імені функції та повноваження місцевого характеру, визначені Конституцією України, Законом та іншими нормативними документами.

Красилівська сільська рада несе відповідальність за законність та наслідки прийнятих нею рішень. Шкода, завдана в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності, відшкодовується радою в повному обсязі за рахунок власних коштів.

Красилівська сільська рада здійснює свої повноваження на основі активної участі в її роботі кожного депутата та сільського голови. Депутати виконують свої повноваження без відриву від основного місця праці.

Красилівська сільська рада проводить свою роботу відкрито і гласно, систематично інформує жителів територіальної громади про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання.

Розділ II
Планування роботи сільської ради

Сільська рада здійснює свою роботу згідно з планом, який складається на рік і затверджується на сесії.

За згодою ради сільський голова, постійні комісії, за необхідності, можуть вносити зміни в план роботи ради.

Пропозиції щодо плану, які надходять від депутатів, постійних комісій, виконкому, політичних партій, громадських об'єднань та органів самоорганізації населення, подаються не пізніше ніж за 20 днів сільському голові, який складає проект плану та виносить його на обговорення в постійних комісіях. Після розгляду в комісіях проект плану виноситься на розгляд ради.

Постійні комісії планують свою роботу на півріччя, виходячи з плану роботи сільської ради, плану соціально-економічного розвитку, цільових комплексних програм та рішень ради.

Виконавчий комітет планує свою роботу поквартально.

Контроль за виконанням плану роботи сільської ради здійснюють сільський голова, постійні комісії, депутати ради.


Розділ III
Сесії

1. Порядок скликання сесії

Сільська рада поводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також постійних засідань ради. Сесія ради скликається за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

На пленарних засіданнях сільської ради вирішують такі питання:
 • затвердження регламенту ради;
 • утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
 • утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу комітету та його розпуск;
 • обрання за пропозицією сільського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;
 • інші питання, які передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (розділ II, глава І, ст. 25).
У разі неможливості або немотивованої відмови сільського голови скликати сесію, сесію скликає секретар сільської ради. Перелік цих випадків передбачений Законом.

Коли ж сесію не скликає ні сільський голова, ні секретар у двотижневий термін, тоді вона скликається за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу сільської ради. Рішення сільського голови про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Повідомлення про сесії вивішується на дошці оголошень у відведених для цього місцях або попереджається депутатів особисто кожного усно або письмово.

Сесію сільської ради відкриває і веде відповідно сільський голова, а у випадках, передбачених частішою шостою ст. 46 Закону, секретар ради. У випадку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один із депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один із депутатів цієї ради.

Сесія ради є правочинною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Якщо ж на сесії присутні менше депутатів (не менше семи), то шляхом голосування може прийматися рішення про проведення засідання.

На будинку, де працює рада, піднімається Державний Прапор України (у разі, коли сесія відбувається поза приміщенням сільської ради).

Проекти рішень з основних питань, інші документи та матеріали з питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводяться до відома депутатів за їх вимогою, не пізніш як за три дні до відкриття сесії.

Сесія ради проводиться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

На сесію чи засідання ради запрошують депутатів Верховної Ради України, депутатів обласних і районних рад, представників державних органів влади, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення. На засіданні ради можуть бути запрошені і брати участь у роботі сесії представники громадських об’єднань , засобів масової інформації. Головуючий інформує депутатів про склад і число осіб, запрошених на сесію. Для запрошених відводяться окремі місця у залі засідань ради. Запрошені особи не повинні втручатись у роботу сесії, зобов’язані утримуватись від проявів схвалення чи осуду шляхом оплесків, вигуків та інших дій, дотримуючись порядку і підкорятись головуючому. Запрошена особа, яка допускає грубі порушення порядку та не реагує на попередження головуючого за рішенням ради може бути видалена із залу.

2. Підготовка питань

Питання, які виносяться на розгляд ради, можуть запропонувати сільський голова, постійні комісії, депутати, виконавчі комітети сільської ради, голова районної, обласної державної адміністрації, голови районної, обласної рад, загальні збори громадян.

Для розгляду сесією сільської ради запропонованих питань пропозиції про їх зміну або уточнення формулювання, пропозиції про додаткові питання, які виносяться на розгляд ради, надаються сільському голові з повним обсягом матеріалів не пізніше як за 10 днів до початку роботи сесії.

Сільський голова розглядає подані пропозиції з урахуванням думки відповідної постійної комісії, приймає рішення про врахування пропозиції або її відхилення, інформує на сесії депутатів сільської ради про пропозиції, які надійшли щодо порядку денного сесійного засідання. Остаточний порядок денний затверджується сільською радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Доповідь, інформація, довідковий матеріал та проект рішення з питань, що виносяться на розгляд сесії, готують постійні комісії в межах їхньої компетенції, депутати або комісії з підготовки питань, які утворюються розпорядженням сільського голови або рішенням ради, виконавчим комітетом.

Проекти бюджету, планів та місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань розробляються виконавчим комітетом.

Під час підготовки питань, що виносяться на розгляд сесії сільської ради, враховуються думки та пропозиції виборців Красилівської територіальної громади.

Проекти рішень сільської ради з основних питань розглядаються відповідними постійними комісіями.

3. Ведення сесії

Першу сесію новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше як через місяць після обрання ради у правочинному складі. її відкриває і веде голова цієї виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та сільського голови і визнання їх повноважень.

Наступні сесії веде сільський голова.

Тривалість доповіді, співдоповідей та підсумкового слова встановлюється сесією за погодженням з доповідачем та співдоповідачем, але становить не більше однієї години для доповіді та 20 хвилин для співдоповіді, крім випадків, погоджених з депутатами. Виступи з обговорення тривають 5-7 хвилин. Для повторного виступу з одного питання, виступів під час обговорення проектів рішень, кандидатур, щодо порядку ведення засідання, з мотивів голосування, для заяв, внесення запитів, пропозицій надається до 3-х хвилин. За необхідності головуючий має право за згодою більшості присутніх депутатів продовжити час для виступу.

Перерви в роботі оголошуються через 2 години.

Порядок роботи сесії та інші процедурні питання приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів.

Секретар сільської ради веде протокол сесії, реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення та інші матеріали, проводить підрахунки голосів під час проведення відкритого голосування.

Для проведення таємного голосування та визначення його результатів сільська рада обирає відкритим голосуванням лічильну комісію з числа депутатів. Лічильна комісія обирає голову та секретаря. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів.

Бюлетені для таємного голосування виготовляють під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою відповідно до кількості обраних депутатів і видаються членами лічильної комісії згідно зі списком.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени комісії. За доповіддю комісії сільська рада відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості депутатів, присутніх на сесії, приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

4. Депутат

Повноваження депутата сільської ради починаються з моменту оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Під час голосування з одного питання кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію чи проти неї або утримується. Депутат зобов'язаний здійснювати голосування особисто.

Під час встановлення результатів голосування до загального складу ради зараховують сільського голову, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховують його голос.

Депутат має право вносити пропозиції щодо порядку денного сесії, порядку розгляду та суті обговорюваних питань, складу органів, що утворюються або обираються радою, та кандидатур посадових осіб, що обираються, призначаються або затверджуються. Депутат звертається з запитами, бере участь у дебатах, вносить проекти рішень або поправки до них, виступає з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування,

Прохання про надання слова для виступу в дебатах з питання, яке розглядається радою, передається секретареві сільської ради, який веде протокол сесії. Секретар реєструє в порядку черговості їх подання та передає головуючому.

Під час виступу на сесії депутат не повинен використовувати грубі та некоректні висловлювання, закликати до незаконних та насильницьких дій. Якщо ж таке трапляється, головуючий має право зробити зауваження про недопустимість подібного і позбавити його слова.

5. Головування на сесії

Сільський голова або депутат, який головує на засіданні сесії сільської ради, забезпечує виконання положень цього регламенту:
 • керує засіданням ради, стежить за дотриманням кворуму та порядку її роботи;
 • надає слово доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у послідовності надходження їх записок секретареві ради;
 • надає слово для виступів у дебатах з питання, що обговорюється, особам, запрошеним на сесію. При цьому депутати мають право на першочерговий виступ;
 • має право, у необхідних випадках, за згодою депутатів продовжити час виступу;
 • оголошує письмові запити, особисті заяви та довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань та довідок, а також зауважень щодо ведення сесії,
 • проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішень ради, та оголошує його результати,
 • на початку відкритого голосування оголошує кількість пропозицій, які надійшли на голосування, уточнює їх зміст, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення,
 • за грубого порушення порядку засідання має право попросити залишити засідання порушника, який не є депутатом сільської ради,
 • дає відповідні доручення, пов'язані із забезпеченням роботи сесії, постійним комісіям та депутатам
Голова засідання оголошує листи, що надійшли на адресу сесії, а за потреби організовує їх розгляд - у порядку, визначеному Законом

Дебати з питання, що розглядається, припиняються за рішенням сільської ради Перед їх припиненням голова засідання інформує про кількість депутатів, які записалися для виступу та вже виступили Депутат має право наполягати на своєму виступі, що виноситься на голосування

За бажанням депутатів, які не виступили, тексти їхніх виступів можуть додаватися до протоколу сесії

Після закінчення обговорення доповідачі та співдоповідачі мають право виступу з підсумковим словом

За необхідності в кінці сесії надається час, але не більше 20 хвилин, для виступів депутатів з короткими заявами та повідомленнями Дебати щодо цих заяв чи повідомлень не відкриваються.

6. Прийняття рішень

Сільська рада з питань, що обговорюються, приймає рішення в межах, наданих їй Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», забезпечує їх виконання, здійснює контроль за впровадженням цих рішень у життя

Розгляд пропозицій, доповнень та уточнень щодо проектів рішень сільської ради проводиться після прийняття внесеного проекту рішення за основу

Рішення сільської ради приймається більшістю від загальної кількості обраних депутатів ради, його підписує сільський голова, а в разі його відсутності - секретар сільської ради, а у випадку, передбаченому Законом (ст 46, п 10), депутат, який головував на засіданні

Рішення сільської ради у п'ятиденний термін з моменту його прийняття може припинити сільський голова, його можуть винести на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень Якщо рада відхилила зауваження сільського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів депутатів від загального складу ради, воно набирає, чинності

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення якщо радою не встановлено пізніший термін уведення цих рішень в дію.

Оприлюднення рішень відбувається у формі розміщення їх на спеціальній дошці оголошень у приміщенні сільської ради та надсиланням їх за відповідними адресами

Рішення сільської ради надсипаються відповідним підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам у разі необхідності доводяться до відома населення не пізніше як у п'ятиденний термін після їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію

Рішення сільської ради, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання усім розташованим на території ради підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форм власності, посадовим особам, об'єднанням громадян, виконавчому комітетові сільської ради, а також окремим громадянам

7. Протоколи сесій

Кожна сесія сільської ради оформляється протоколом, який веде секретар сільської ради У ньому зазначають такі відомості
 • найменування ради порядковий номер сесії (у межах скликання), дата та місце проведення сесії,
 • число депутатів, обраних до ради, кількість присутніх та відсутніх депутатів на сесії,
 • порядок денний сесії, прізвище, ініціали та посада доповідача та співдоповідача з кожного із питань,
 • прізвище, ініціали та номер виборчого округу депутатів, що виступили в дебатах, а також тих, хто вніс запити, та тексти їхніх виступів,
 • перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням кількості голосів, поданих за рішення, проти та тих, що утримались від голосування
До протоколу додається рішення, прийняті сільською радою, письмові запити депутатів, список запрошених на сесію депутатів, список відсутніх депутатів.

Протокол сесії сільської ради підписує сільський голова, у разі його відсутності - секретар сільської ради, а у випадку, передбаченому Законом, депутат ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні.

Протокол засідання сесії оформлюється в 14 – денний термін після закінчення засідання Красилівської сільської ради.

Розділ IV
Виконавчий комітет сільської ради

Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на термін її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджує рада за пропозицією сільського голови.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, секретаря виконкому та членів виконкому згідно із Законом (ст. 51, п.3).

Виконавчий комітет сільської ради очолює сільський голова. У виконавчому комітеті функції секретаря за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради.

Виконавчий комітет підзвітний і підконтрольний раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади

- також підконтрольний районній державній адміністрації.

До складу виконавчого комітету сільської ради входить за посадою секретар відповідної ради. Депутати сільської ради до складу виконавчого комітету не входять.

Організація діяльності виконавчого комітету Красилівської сільської ради визначається цим Регламентом та Положенням про виконавчий комітет, затверджений рішення сесії ради.

Для забезпечення підготовки сесій ради, роботи постійних комісій та депутатів ради здійснює виконавчий комітет ради. Виконавчий комітет:
 • здійснює правові та організаційно – технічні заходи з підготовки проведення сесій, а також роботи постійних комісій ради;
 • здійснює правове та організаційно – інформаційне забезпечення діяльності депутатів;
 • проводить реєстрацію депутатів під час проведення сесії;
 • веде діловодство ради;
 • забезпечує своєчасне доведення рішень ради до відома виконавців;
 • організовує узагальнення доручень виборців, веде їх облік і здійснює контроль за їх реалізацію;
 • у межах повноважень згідно з Положенням про виконавчий комітет ради розробляє проекти рішень ради;
 • розглядає за дорученням сільського голови звернення, адресовані раді, веде їх облік, готує щодо них відповідні довідки та пропозиції, сприяє депутатам ради у вирішенні цих питань;
 • здійснює організаційно – технічні заходи, щодо підготовки та проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, а також виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад та інших органів місцевого самоврядування;
 • виконує інші повноваження, що впливають на рішення ради.

Розділ V
Постійні комісії сільської ради

Повноваження постійних комісій, організація їх роботи, взаємодія з іншими органами передбачається окремим Положенням про постійні комісії сільської ради, затвердженим сільською радою.
 1. Комісія з питань планування, бюджету, фінансів і цін
 2. Комісія з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології
 3. Комісія з питань реформування економіки підприємництва середнього та малого бізнесу
 4. Комісія з питань освіти,культури,охорони здоров'я, материнства і дитинства та соціального захисту населення

Розділ VI

Контрольна діяльність сільської ради

Сільська рада в межах своєї компетенції здійснює контроль за діяльністю створених органів ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території сільської ради, та забезпечує дотримання законності.

Розділ VII
Дострокове припинення повноважень сільської ради

Повноваження сільської ради можуть бути достроково припинені у випадках:
 • якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законів, прав і свобод громадян;
 • якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у термін, встановлений Законом та цим регламентом, або рада не вирішує питань, віднесених до її компетенції.

Повноваження сільської ради можуть бути припинені за рішенням місцевого референдуму.

Після дострокового припинення повноважень сільської ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільської ради, порядок проведення яких визначається Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Розділ VIIІ
Термін дії Регламенту

Регламент набуває чинності з моменту його затвердження на черговому засіданні ради і діє до моменту прийняття нової редакції регламенту радою наступного скликання.

Протягом цього строку повноважень ради можуть вноситись зміни і доповнення до цього Регламенту за пропозицією сільського голови, і також за пропозицією постійних комісій, депутатів за попереднім погодженням з сільським головою.

Зміни та доповнення до Регламенту ради вносяться на розгляд засідання ради в загальному порядку.

Рішення про внесення змін та доповнень до Регламенту ради приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради.


Секретар сільської ради Кононенко О.Е.

№ 116 VІІ-VI Про Регламент роботи Красилівської сільської ради VI скликання і Загальні положення

опубліковано 8 черв. 2011 р., 00:36 Адміністратор домена   [ оновлено 8 черв. 2011 р., 01:24 користувачем Секретар сільради ]

КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
Про Регламент роботи Красилівської
сільської ради VI скликання і Загальні положення

На підставі п.1 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Красилівської сільської ради

В И Р І Ш И Л А :
 1. Затвердити Регламент роботи Красилівської сільської ради VI скликання і Загальні положення (додається:  Положення про виконавчий комітет, Положення про постійні комісії).
 2. Красилівській сільській раді та виконавчому комітету здійснювати свою діяльність відповідно до затвердженого Регламенту.
 3. Контроль за виконання цього рішення покласти на сільського голову Нагібіну Раїсу Леонідівну.

Сільський голова Р.Л. Нагібіна

с. Красилівка
06.05.2011
№ 116 VІІ-VI


1-6 of 6